Στατιστική ανάλυση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Στατιστική ανάλυση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Σκρεπετός, Αντώνιος Κ.

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για τα δάση της Μεσογείου, και κατ’ επέκταση της Ελλάδας, ενώ έχουν υπάρξει αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμια κλίμακα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες κατά κανόνα εκτός από τη μεγάλη καμένη έκταση προξενούν και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Επομένως, η αναγνώριση των παραγόντων για την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών σε μεγάλες, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο καταστολής.Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να προσδιορίσει τους ατμοσφαιρικούς, τοπογραφικούς και επιχειρησιακούς παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών αλλά και να ποσοτικοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα από τη Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα για το χρονικό διάστημα 2000-2015, δημιουργώντας μία βάση δεδομένων με μεγάλες πυρκαγιές (>500ha) όπου εφαρμόστηκε η στατιστική μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης (LinearRegression) και μία βάση δεδομένων μικρών πυρκαγιών (<500ha) που ενώθηκε με την πρώτη για να εφαρμοστεί η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης (LogisticRegression). Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μοντέλων για την εκτίμηση του μεγέθους της καμένης έκτασης. Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και δασοπυρόσβεση μελλοντικών πυρκαγιών και η υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των πυρκαγιών στη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
μεγάλες δασικές πυρκαγιές
στατιστική ανάλυση
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Πυρκαγιές - Ελλάδα
Ελλάδα
μοντελοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.