Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Κινέττας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Κινέττας

Στεργίου, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη περιλαμβάνει την παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής Κινέττας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της γεωμορφολογίας που παρατηρείται κατά μήκος της ακτογραμμής στην περιοχή αυτή κυρίως μέσω της απεικόνισης των παράκτιων γεωμορφών. Για τη συλλογή των στοιχείων έγινε κυρίως επιτόπια έρευνα και στη συνέχεια συλλογή βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπαίθρια χαρτογράφηση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η απεικόνιση των γεωμορφών σε λεπτομερή χάρτη, συλλέχθηκαν παρατηρήσεις για κάθε μια από τις γεωμορφές και φωτογραφήθηκαν. Αρχικά, με βάση τα δεδομένα των απογραφών που πραγματοποιήθηκαν από το 1961 μέχρι το 2001 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού ανά διαμέρισμα στο δήμο Μεγαρέων, όπου και υπάγεται διοικητικά η περιοχή μελέτης ενώ δίνονται στιχεία για την οικιστική ανάπτυξη στη περιοχή. Στη συνέχεια μελετήθηκε το κλίμα της περιοχής. Τα κλιματικά στοιχεία που αναλύθηκαν ήταν η βροχόπτωση και η θερμοκρασία του αέρα. Η συλλογή, η στατιστική επεξεργασία και η περιγραφή των κλιματικών αυτών στοιχείων θεωρήθηκε απαραίτητη στα πλαίσια της γεωμορφολογικής μελέτης.Κρίθηκε αναγκαία η περιγραφή της μεθοδολογίας.Τέλος, αναλύθηκαν κοκκομετρικά δείγματα ιζήματος με σκοπό την σκιαγράφηση του ιζηματολογικού καθεστώτος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κινέτα
Γεωλογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κινέτα
Geomorphology - Greece - Attica (Nome) - Kineta
Geology - Greece - Attica (Nome) - Kineta

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)