Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Φοίνικα (Β. Πελοπόννησος)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Φοίνικα (Β. Πελοπόννησος)

Λάμπρου, Αικατερίνη Γ.

Πλημμυρικά φαινόμενα συμβαίνουν συχνά στην Ελλάδα, ιδίως σε αστικά περιβάλλοντα και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, απώλεια περιουσιών και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Για τον λόγο αυτό οι ποτάμιες πλημμύρες συγκαταλέγονται στο πεδίο των φυσικών καταστροφών και καταλαμβάνουν τηνπρώτηθέση σε σχέση με τις υπόλοιπες καταστροφές που επηρεάζουν συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.Η εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας είναι κρίσιμη στην διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου, η οποία θα πρέπει να συνδέει το πλημμυρικό γεγονός πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εμφάνισης του ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση, πρόγνωση, και μετριασμός της πλημμυρικής επικινδυνότητας και τον πιθανών αντίκτυπων στους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και στις φυσικές πηγές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμύρας σε χειμαρρική λεκάνη με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GeographicInformationSystems–GIS) στη λεκάνη απορροής του ποταμού Φοίνικα που βρίσκεται στο νομό Αχαΐας στη Βόρεια Πελοπόννησο. Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση ως προς την επικινδυνότητα παραμέτρων που συμβάλλουν στην εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου και οι οποίες είναι: i) Οι μορφολογικές κλίσεις της λεκάνης απορροής,ii) το υψόμετρο,iii) οι χρήσεις γης,iv) οι γεωλογικοί σχηματισμοί,v) η απόσταση από το υδρογραφικό δίκτυο καιvi) η συγκέντρωση ροής. Η βαθμονόμηση των παραμέτρων με βάση την επικινδυνότητα τους έγινε σε μια ενιαία κλίμακα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε υπέρθεση των παραμέτρων με τη μέθοδο στάθμισης σε βάρη για την δημιουργία χάρτη συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας της λεκάνης απορροής του ποταμού Φοίνικα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φοίνικας
Πλημμύρες - Ελλάδα
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός)
ποταμός Φοίνικας
Υδρολογία των
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
πλημμύρα
Ποταμοί - Ελλάδα
Λεκάνες απορροής
Ποταμός
εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)