Αξιολόγηση ορμονικών αποκρίσεων μετά από διαλειμματική προπόνηση διάρκειας τριών εβδομάδων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Αξιολόγηση ορμονικών αποκρίσεων μετά από διαλειμματική προπόνηση διάρκειας τριών εβδομάδων

Οντα, Μοχάμεντ Μ.

Σκοπός. O σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των μεταβολών των θυρεοειδικών ορμονών, συγκεκριμένα της θυρεοτρόπου TSH και της ελεύθερης fT4 μετά από διαλειμματική προπόνηση, διάρκειας τριών εβδομάδων.Μεθοδολογία. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν οκτώ υγιείς άρρενες εθελοντές, νεαρής ηλικίας (ηλικία: 24.3 ± 1.4 ετών, μάζα σώματος: 77.9 ± 2.9 kg, ύψος: 179 ± 1 cm, σωματικό λίπος: 9.7 ± 1.3%). Οι συμμετέχοντες, παρόλο που δεν ήταν αθλητές, ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Οι συμμετέχοντες διενεργούσαν εννέα προπονητικές συνεδρίες υψηλής έντασης, σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων με διαλείμματα 48-72 ωρών μεταξύ των συνεδριών. Η πρώτη προπονητική συνεδρία έγινε τρεις ημέρες μετά τη δοκιμασία του sprint των 30 δεύτερων. Κάθε συνεδρία περιελάμβανε τέσσερις ως έξι περιόδους ποδηλασίας υψηλής έντασης επί 30 δεύτερα. Συγκεντρώθηκαν δείγματα φλεβικού αίματος κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης, όπως και μετά από 0.5 και 24 ώρες από την πρώτη και την τελευταία συνεδρία. Η ελεύθερη θυροξίνη και η θυρεοτρόπος ορμόνη προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική ELISA (enzyme – linked immunosorbent assay).Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η διαλειμματική προπόνηση επηρεάζει την ελεύθερη Τ4 και την θυρεοτρόπο ορμόνη TSH. Παρατηρήσαμε λοιπόν, μια μείωση στη συγκέντρωση της ελεύθερης fT4 μετά από μισή ώρα η οποία είναι ποσοστιαία μικρότερη σε σύγκριση με την τιμή πριν την άσκηση ενώ στις 24 ώρες η συγκέντρωση της fT4 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την τιμή εκκίνησης. Αντιθέτως, η θυρεοτρόπος ορμόνη TSH ακολουθεί αντίθετη πορεία σε σχέση με την fT4. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση της TSH παρουσιάζει αύξηση μετά από μισή ώρα ενώ στις 24 ώρες παρουσιάζει μείωση με τελική τιμή λίγο χαμηλότερη από την τιμή εκκίνησης.Συμπεράσματα. Η διαλειμματική προπόνηση επιφέρει αλλαγές στη ρύθμιση του άξονα υπόφυσης-θυρεοειδή αδένα. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες στο πεδίο της Φυσιολογίας της άσκησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Θυρεοειδικές ορμόνες - Διαιτολογικές απόψεις
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Θυρεοειδής αδένας - Διαιτολογικές απόψεις
Διατροφή-γυμναστική και δημιουργική ζωή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)