«Η Ζωή του Παιδιού»: Παρουσίαση των ιστορικών και εθνικών θεμάτων (1946-1950)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
«Η Ζωή του Παιδιού»: Παρουσίαση των ιστορικών και εθνικών θεμάτων (1946-1950)

Σωφρονίου, Μυρτώ Χ.

Η εργασία αυτή αποτελεί μια μελέτη πάνω στο χριστιανικό παιδικό περιοδικό Ζωή του Παιδιού (1946-), και συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται μέσα στην ύλη του τα ιστορικά και εθνικά θέματα της νεότερης Ελλάδας. Η περίοδος που εξετάζεται συμπίπτει με την πρώτη πενταετία έκδοσής του, από το 1946 μέχρι το 1950, και αντιστοιχεί στα 102 πρώτα τεύχη του εντύπου. Το περιοδικό αυτό ανήκει στην κατηγορία του στρατευμένου εντύπου και εκδίδεται από την Αδελφότητα Θεολόγων «Ζωή». Οι έννοιες εθνικοφροσύνη και πατριδογνωσία, σε συνδυασμό με την χριστιανική διδασκαλία, όπως αυτή διαρθρώνεται στους κόλπους της Αδελφότητας, αποτελούν τους κύριους άξονες πάνω στους οποίους δομείται η ύλη του εντύπου. Οι παράμετροι αυτές θα επηρεάσουν σημαντικά και την παρουσίαση των ιστορικών και εθνικών θεμάτων στο περιοδικό, και θα την χαρακτηρίσουν. Όσον αφορά τη μελέτη των συγκεκριμένων θεμάτων, η έρευνα δεν περιορίζεται στα άρθρα που ασχολούνται με τα προγενέστερα της έκδοσης γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας, αλλά και με αυτά που λαμβάνουν χώρα στο συγγραφικό παρόν, στην συγχρονία, που ταυτίζεται με μεγάλο μέρος της περιόδου του εμφυλίου πολέμου (1944-1949). Η μελέτη υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, που συνήθως εφαρμόζεται σε κάθε ποιοτική έρευνα μέσων επικοινωνίας, όπως είναι και τα περιοδικά. Ωστόσο, για την επιλογή και μελέτη των άρθρων που εξετάστηκαν προηγήθηκε και μία έρευνα αρχείου με τη βιβλιογραφική μέθοδο. Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκε και το εργαλείο της συνέντευξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παιδικό χριστιανικό έντυπο
Εμφύλιος και παιδικό έντυπο
Περιοδικό &quot
Η Ζωή του Παιδιού&quot
Ιστορία στα περιοδικά
Ζωή του Παιδιού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.