Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δελφών Φωκίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δελφών Φωκίδας

Χαλιορής, Κωνσταντίνος Ε.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, αποτελεί η αποτίμηση της συμβολής του πολιτισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δελφών, ενός Δήμου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αρχικά, έγινε προσπάθεια για μία πλήρη περιγραφή του πολιτισμικού αποθέματος του Δήμου μέσω της καταγραφής της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, ιχνογραφούνται οι κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις του τουρισμού στην περιοχή και με τι πρόσημο αυτές αποτυπώνονται στην τοπική κοινωνία του Δήμου Δελφών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, ενώ διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) καταναλωτές και επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου Δελφών. Για τη σύνοψη, ταξινόμηση και παρουσίαση των πρωτογενών δεδομένων μας, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις απαντήσεις των ερωτώμενων σε κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά μέσω πινάκων και διαγραμμάτων, καταλήγοντας σε δώδεκα συμπεράσματα. Χαρακτηριστικότερο από όλα, το γεγονός ότι το 100% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο δήμος Δελφών έχει μία πολύ σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Η κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθεί η πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, είναι η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η επιδίωξη προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού, παράλληλα με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων φιλοξενίας με παραδοσιακές πινελιές και προγραμμάτων πολιτιστικής εκπαίδευσης. Τέλος, βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι προτάθηκαν 5 πολιτιστικές διαδρομές που συμπεριλαμβάνουν όλα τα σημαντικά μνημεία του Δήμου Δελφών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα - Δελφοί
Πολιτιστική κληρονομιά
Δήμος Δελφών
πολιτιστική κληρονομιά και περιβάλλον
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Δελφοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.