Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δελφών Φωκίδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δελφών Φωκίδας

Χαλιορής, Κωνσταντίνος Ε.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, αποτελεί η αποτίμηση της συμβολής του πολιτισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δελφών, ενός Δήμου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αρχικά, έγινε προσπάθεια για μία πλήρη περιγραφή του πολιτισμικού αποθέματος του Δήμου μέσω της καταγραφής της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, ιχνογραφούνται οι κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις του τουρισμού στην περιοχή και με τι πρόσημο αυτές αποτυπώνονται στην τοπική κοινωνία του Δήμου Δελφών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, ενώ διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) καταναλωτές και επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου Δελφών. Για τη σύνοψη, ταξινόμηση και παρουσίαση των πρωτογενών δεδομένων μας, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις απαντήσεις των ερωτώμενων σε κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά μέσω πινάκων και διαγραμμάτων, καταλήγοντας σε δώδεκα συμπεράσματα. Χαρακτηριστικότερο από όλα, το γεγονός ότι το 100% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο δήμος Δελφών έχει μία πολύ σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Η κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθεί η πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, είναι η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η επιδίωξη προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού, παράλληλα με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων φιλοξενίας με παραδοσιακές πινελιές και προγραμμάτων πολιτιστικής εκπαίδευσης. Τέλος, βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι προτάθηκαν 5 πολιτιστικές διαδρομές που συμπεριλαμβάνουν όλα τα σημαντικά μνημεία του Δήμου Δελφών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα - Δελφοί
Πολιτιστική κληρονομιά
Δήμος Δελφών
πολιτιστική κληρονομιά και περιβάλλον
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Δελφοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)