Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα: μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα: μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης

Τσεκούρα, Σταυρούλα Ε.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει και να αποτιμήσει εν συντομία τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζει το μεταναστευτικό ζήτημα, αποσαφηνίζοντας τις βασικές έννοιες της μετανάστευσης και αποτυπώνοντας τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εισροές μεταναστών και τη μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Επιχειρείται, επίσης, μια περιγραφή των κύριων μεταναστευτικών ρευμάτων, ενώ προσεγγίζονται και οι επιδράσεις τους σε δημογραφικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο. Αφού παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τη μεταναστευτική πολιτική, γίνεται μια αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και παρουσιάζονται κάποιες ιδέες για τη βελτίωση της μεταναστευτικής πολιτικής από τώρα και στο εξής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μετανάστες
Μεταναστευτική πολιτική
Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα
εισροές
επιδράσεις
Μετανάστες - Κυβερνητική πολιτική
Μετανάστες - Ελλάδα - Κοινωνικές συνθήκες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)