Αυτοματοποιημένη χάραξη διοικητικών ορίων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Εμπειρική ανάλυση για την αυτοματοποιημένη χάραξη τμήματος της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Αυτοματοποιημένη χάραξη διοικητικών ορίων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Εμπειρική ανάλυση για την αυτοματοποιημένη χάραξη τμήματος της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου

Αθανασίου, Νικόλαος Δ.

Η λεπτομερής εύρεση των διοικητικών ορίων Νομών – Κρατών είμαι μία από τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Ειδικά τα όρια – σύνορα των Κρατών έχουν προκύψει από διακρατικές συμφωνίες, έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα για την περιγραφή τους και τεκμηριώνονται με αναλογικούς Μεθοριακούς Χάρτες. Οι επιτροπές διαχάραξης των συνόρων δεν είχαν τα μέσα (GPS, Γεωδαιτικοί σταθμοί), έτσι ώστε να μετρηθούν από κοινού με ακρίβεια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων της χερσαίας συνοριακής γραμμής. Συνήθως οι κορυφογραμμές – γραμμή διαχωρισμού των υδάτων, τα ποτάμια – μέσο ρου, έχουν ληφθεί σαν όρια των χερσαίων συνόρων. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα ψηφιακά μοντέλα εδάφους που χορηγούνται δωρεάν, προερχόμενα από τη NASA που έχει κατασκευάσει το SRTM, από μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της NASA και Ιαπωνίας που έχουν κατασκευάσει το ASTER, καθώς και ψηφιακό μοντέλο εδάφους που δημιουργήθηκε από την ψηφιοποίηση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ. Τα προγράμματα γεωπληροφορικής (Arcgis, Qgis) που θα χρησιμοποιηθούν, περιέχουν αλγορίθμους για τον υπολογισμό λεκανών απορροής όπου στο υψηλότερο σημείο τους ταυτίζονται με την γραμμή διαχωρισμού των υδάτων, καθώς και της συσσωρευμένης ροής, άρα το μέσο ρού των ποταμών, υλοποιώντας την γραμμή των συνόρων ως φυσικά όρια. Στόχος της εργασίας είναι ο υπολογισμός της γραμμής των συνόρων από διαφορετικά ψηφιακά μοντέλα εδάφους μέσω διαφορετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούν το Arcgis και Qgis, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να συγκριθούν μεταξύ τους καθώς και με την αποτυπωμένη πλέον συνοριακή γραμμή επί του εδάφους που χορηγήθηκε από την ΓΥΣ, με σκοπό την εύρεση αυτοματοποιημένης συνοριακής γραμμής με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια που να πλησιάζει την υφιστάμενη. Οι υπολογισθείσες γραμμές αξιολογήθηκαν τόσο με στατιστικές, όσο και με οπτικές μεθόδους για να διαπιστωθεί η ακρίβεια τους. Από την ακρίβεια της αυτοματοποιημένη γραμμής που προέκυψε, θα εξαχθούν συμπεράσματα σε τι κλίμακας χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιες μέθοδοι, έτσι ώστε να είναι βάση για μελλοντικές εργασίες εύρεσης διοικητικών ορίων και συνόρων όπου δεν έχουν μετρηθεί με σύγχρονες γεωδαιτικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας, όταν αυτά υλοποιούνται από φυσικά όρια.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συνοριακή γραμμή, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (5000, SRTM, ASTER), όριο λεκάνης απορροής
Γεωγραφία
Γεωπολιτική - Ελλάδα
Ελλάδα - Σύνορα
Σύνορα - Χάρτες
Πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)