Εντερική και παρεντερική διατροφή παιδιών και εφήβων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εντερική και παρεντερική διατροφή παιδιών και εφήβων

Φαντούση, Κατερίνα

Η σίτιση παιδιατρικών ασθενών αποτελεί πρόκληση για τον σύγχρονο επιστήμονα υγείας που ανήκει σε μια ομάδα τεχνητής διατροφικής υποστήριξης. Είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι η καλή θρέψη συμβάλλει σημαντικά στην πορεία μιας νόσου και ότι ο υποσιτισμός και η κακή θρέψη αυξάνουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι οδηγίες όμως για τη σίτιση-θρεπτική υποστήριξη των παιδιών δεν είναι περιεκτικές και βασίζονται στην κλινική εμπειρία και στη γνώμη των ειδικών Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία όσον αφορά τη διατροφική υποστήριξη παιδιατρικών ασθενών και να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πρακτικού αλγόριθμου που να μας κατευθύνει για τη σύσταση της δίαιτας ενός παιδιατρικού ασθενή ανάλογα με την υποκείμενη νόσο ή κλινική κατάσταση. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία λογισμικού το οποίο θα υπολογίζει άμεσα τη σύσταση της δίαιτας που θα χορηγείται εντερικά ή παρεντερικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εντερική διατροφή
Έφηβοι - Διατροφή
Παιδιά - Διατροφή
Children - Nutrition
Parenteral feeding
Teenagers - Nutrition
Παρεντερική διατροφή
Enteral feeding

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.