Ο ρόλος της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου στον όγκο πλάσματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου στον όγκο πλάσματος

Γκιοξάρη, Αριστέα

Πολυάριθμες είναι οι μελέτες που έχουν δείξει ότι η αφυδάτωση κατά την άσκηση έχει αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών-ηλεκτρολυτών στο ανθρώπινο σώμα. Η αναπλήρωση του νατρίου που χάνεται κατά τη διάρκεια παρατεταμένης φυσικής δραστηριότητας φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διατήρηση του όγκου πλάσματος. Ωστόσο, η βέλτιστη ποσότητα του στοιχείου αυτού στα αθλητικά ποτά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων νατρίου στα υγρά που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια παρατεταμένης φυσικής δραστηριότητας σε θερμό περιβάλλον, στην ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών. Για το σκοπό αυτό 13 νέοι υγιείς, μη προπονημένοι άντρες (ηλικίας: 24.5±3.1 ys, ύψους: 177.8±7.6 cm και βάρους: 77.9±10.4 kg) πραγματοποίησαν ένα τρίωρο πρωτόκολλο άσκησης (30 min ποδήλατο, 30min περπάτημα) σε θερμό περιβάλλον (30˚C), ένα σετ κάμψεων πελματιαίων ποδοκνημίων επί ακροστασία (8x30 επαναλήψεις) και 45 min γρήγορης ανηφορικής βάδισης σε κλίση (5.5 km/h, 12%), ενώ κατανάλωναν ένα από τα ποτά του πειράματος: HNa (δ/μα υδατανθράκων & ηλεκτρολυτών συγκέντρωσης 38 mmol/l Na); LNa (δ/μα υδατανθράκων & ηλεκτρολυτών συγκέντρωσης 24 mmol/l Na); Wat (μεταλλικό νερό συγκέντρωσης < 0.3 mmol/l) και PL (placebo απιονισμένου νερού με προσθετικά χρώματος και γεύσης). Τα πειραματικά ποτά χορηγούνταν σε ποσότητες ίσες με τις απώλειες υγρών μέσω του ιδρώτα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποτό HNa διατήρησε σταθερό τον όγκο πλάσματος (P < 0.01). Η ωσμωτικότητα και η συγκέντρωση νατρίου πλάσματος ήταν στατιστικά μεγαλύτερη για τα HNa και LNa σε σχέση με τα Plac και Wat (P < 0.001 και P < 0.05, αντίστοιχα), ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά του HNa με το LNa. Η καρδιακή συχνότητα και τα επίπεδα του γαλακτικού ήταν παρόμοια μεταξύ των διαφόρων δοκιμών. Κανένας από τους εθελοντές δεν εμφάνισε ζαλάδα ή μυϊκές κράμπες. Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι η πρόσληψη νατρίου κατά τη διάρκεια παρατεταμένης φυσικής δραστηριότητας σε θερμό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία υγρών-ηλεκτρολυτών, όταν η πρόσληψη υγρών είναι ίση με τις απώλειες που συμβαίνουν μέσω του ιδρώτα. Επιπλέον, η πρόσληψη νατρίου γύρω στα 24 mmol/l φαίνεται ότι αρκεί για αυτό το σκοπό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Diseases - Nutritional aspects
Exercise - Health aspects
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Plasma volume
Όγκος πλάσματος
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.