«Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
«Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μπενετάτου, Γαλήνη Μαρία

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ενός βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο βασικός σκοπός του υλικού είναι η κατανόηση, εκ μέρους των μαθητών, της πολιτισμικής και κοινωνικής διάστασης της διατροφής και των ιστορικών, γεωγραφικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου. Οι επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού αφορούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αγωγής υγείας, την αλλαγή διατροφικών συνηθειών των μαθητών, την καλλιέργεια αξιών και θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό και στον Άλλο, την αποδοχή του μουσείου ως χώρου μάθησης, τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για τη δια βίου μάθηση. Η θεματική του εκπαιδευτικού υλικού προσφέρεται ως πεδίο διαθεματικής και διερευνητικής προσέγγισης της γνώσης. Για το σχεδιασμό του υλικού στηριχτήκαμε στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας του κονστρουκτιβισμού, στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, καθώς και στη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης του Golman. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αξιοποιεί τη μουσειοπαιδαγωγική ως μεθόδο και περιεχόμενο και αναδεικνύει τις αρχές της βιωματικής-ενεργητικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, κυρίως μέσω της μεθόδου project.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γνωστικισμός (Εκπαίδευση)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις - Ελλάδα
Ενεργητική μάθηση
Active learning
Εμπειρική μάθηση
διατροφή
εκπαιδευτική μεθοδολογία
Constructivism (Education)
Museums - Educational aspects - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)