Διατροφή ασθενών στα νοσοκομεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διατροφή ασθενών στα νοσοκομεία

Βασιλάκου, Δέσποινα
Κοκκινογένη, Βασιλική

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την διατροφή των ασθενών στα νοσοκομεία.Στο μέρος Α με αφετηρία τη διαλογή και την αξιολόγηση των ασθενών καταλήγει στην κατάρτιση διατροφικού πλάνου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη λήψη διαιτολογικού ιστορικού και στην αξιολόγηση των εργαστηριακών δεικτών. Επίσης θίγεται το πλέον σημαντικό ζήτημα στα Ελληνικά νοσοκομείο, το πρόβλημα του υποσιτισμού των υπερηλίκων ασθενών και πως πρέπει να το διαχειρίζεται ο ειδικός διαιτολόγος. Στο μέρος Β γίνεται ιδιαίτερη μνεία ως προς τις διατροφικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες των πλέον συνήθων παθήσεων.Στο παράρτημα παρατίθενται δίαιτες όπως αυτές μας παραχωρήθηκαν από τρία διαφορετικά νοσοκομεία και στη συζήτηση γίνεται μία άτυπη σύγκριση νοσοκομείων που έχουν στελεχωμένο διαιτολογικό τμήμα και αυτών που δεν διαθέτουν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δίαιτα ασθενών
Diet therapy
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Διαιτητική θεραπεία
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.