Βιοκαύσιμα και βιωσιμότητα: στάσεις και απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών – αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Βιοκαύσιμα και βιωσιμότητα: στάσεις και απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών – αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων στην Ελλάδα

Σιούλας, Νικόλαος

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος έχει ακούσει για τα βιοκαύσιμα, τις βασικές κατηγορίες τους και τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή τους, ενώ σχεδόν το 1/2 του δείγματος δηλώνει πως γνωρίζει και τι ακριβώς είναι τα βιοκαύσιμα. Ένα μικρό ποσοστό των καταναλωτών γνωρίζει για την ύπαρξη βιοκαυσίμων στην Ελλάδα.Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος έχει άποψη για τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει η παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων και πιστεύει πως, υφίσταται ανταγωνιστικότητα στη χρησιμοποίηση της αγροτικής γης μεταξύ τροφίμων και βιοκαυσίμων. Παράλληλα τα 2/3 του δείγματος προτείνουν ως λύση αντιμετώπισης του προβλήματος την τεχνολογική εξέλιξη των βιοκαυσίμων ως προς τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν και αναφέρουν τα οικονομικά κριτήρια ως βασικότερα για τη χρησιμοποίηση των βιοκαυσίμων στις καθημερινές τους ανάγκες.Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών (62,0%) θεωρεί πως από την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων πρωτίστως επωφελείται το περιβάλλον, στη συνέχεια η οικονομία (24,0%) και τέλος το κοινωνικό σύνολο (14,0%). Το σύνολο των καταναλωτών κατατάσσει τα βιοκαύσιμα στην 4η θέση μεταξύ του συνόλου των ΑΠΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων στην Ελλάδα πιστεύει πως τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου προκύπτουν από την έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, την ελλιπή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και από την έλλειψη φορολογικών διευκολύνσεων, ενώ θεωρεί πως η Ελληνική αγορά βιοκαυσίμων θα μπορούσε να αποκτήσει εξαγωγικό προσανατολισμό.Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει ως ανεπαρκή τον κρατικό έλεγχο στα συμβόλαια των πρώτων υλών και στην ποιότητα του παραγόμενου βιοντίζελ, αναποτελεσματική τη δράση των δυο συνδέσμων των εταιριών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και πιστεύει πως οι Ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής βιοκαυσίμων αδυνατούν να εξελιχτούν στον τομέα της παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
βιοενέργεια
ανανεώσιμη ενέργεια
Βιοκαύσιμα
Biomass energy - Greece
Βιοενέργεια - Ελλάδα
Renewable energy sources - Greece
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)