Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας

Μιχαλοπούλου, Μαριάννα

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και έκτακτης ανάγκης και να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της παροχής της ανά το πέρασμα των ετών, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά της. Μέσα από την εργασία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα αλλά και να γίνει μια γενικότερη ανάλυση της πολιτικής αυτής και της διεθνούς ανταπόκρισης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Emergency management
Humanitarian assistance
Natural disasters
Ανθρωπιστική βοήθεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.