Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας

Μιχαλοπούλου, Μαριάννα

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και έκτακτης ανάγκης και να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της παροχής της ανά το πέρασμα των ετών, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά της. Μέσα από την εργασία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα αλλά και να γίνει μια γενικότερη ανάλυση της πολιτικής αυτής και της διεθνούς ανταπόκρισης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Emergency management
Humanitarian assistance
Natural disasters
Ανθρωπιστική βοήθεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)