Αναλυτικές προσεγγίσεις στην οικονομική ανάλυση του χώρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αναλυτικές προσεγγίσεις στην οικονομική ανάλυση του χώρου

Νεοκοσμίδης, Ιωάννης

Με βάση το θέμα της παρούσας εργασίας, δηλαδή Αναλυτικές Προσεγγίσεις στην Οικονομική Ανάλυση του Χώρου, το όλο περιεχόμενο αυτής δεν μπορεί παρά να βασίζεται εντός πλαισίων των θεωρητικών μαθηματικών και της σύγχρονης οικονομικής του χώρου.Στην αρχή γίνεται μια παρουσίαση της θεωρίας γενικής ισορροπίας, όπου ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων με την παράλληλη μεγιστοποίηση της καμπύλης χρησιμότητας των νοικοκυριών. Έτσι παρουσιάζεται ένα κλασσικό υπόδειγμα που περιγράφει την γενική ισορροπία (η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου). Στο επόμενο τμήμα καταγράφονται οι βασικές σχέσεις της θεωρίας της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας (ΝΟΓ). Στην συνέχεια παρουσιάζονται σύγχρονα μοντέλα περί αστικού σχεδιασμού και διοίκησης, όπως το μοντέλο Mills και το μοντέλο Henderson.Το επόμενο κεφάλαιο περιγράφει το πώς το βασικό υπόδειγμα της ΝΟΓ μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τις δημόσιες υποδομές και την σχέση τους με την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος γίνεται μια πρωτότυπη προσπάθεια να τα βασικά στοιχεία των υποδειγμάτων αυτών, όπως η εργασία, η γη και το κεφάλαιο, να μην αντιμετωπίζονται ως απλές παράμετροι αλλά ως διαστάσεις του οικονομικού χώρου, και οι εξισώσεις των μοντέλων αυτών να αποδοθούν με τανυστική μορφή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικονομική
Economic geography
Γεωγραφία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.