Αναλυτικές προσεγγίσεις στην οικονομική ανάλυση του χώρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Αναλυτικές προσεγγίσεις στην οικονομική ανάλυση του χώρου

Νεοκοσμίδης, Ιωάννης

Με βάση το θέμα της παρούσας εργασίας, δηλαδή Αναλυτικές Προσεγγίσεις στην Οικονομική Ανάλυση του Χώρου, το όλο περιεχόμενο αυτής δεν μπορεί παρά να βασίζεται εντός πλαισίων των θεωρητικών μαθηματικών και της σύγχρονης οικονομικής του χώρου.Στην αρχή γίνεται μια παρουσίαση της θεωρίας γενικής ισορροπίας, όπου ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων με την παράλληλη μεγιστοποίηση της καμπύλης χρησιμότητας των νοικοκυριών. Έτσι παρουσιάζεται ένα κλασσικό υπόδειγμα που περιγράφει την γενική ισορροπία (η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου). Στο επόμενο τμήμα καταγράφονται οι βασικές σχέσεις της θεωρίας της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας (ΝΟΓ). Στην συνέχεια παρουσιάζονται σύγχρονα μοντέλα περί αστικού σχεδιασμού και διοίκησης, όπως το μοντέλο Mills και το μοντέλο Henderson.Το επόμενο κεφάλαιο περιγράφει το πώς το βασικό υπόδειγμα της ΝΟΓ μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τις δημόσιες υποδομές και την σχέση τους με την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος γίνεται μια πρωτότυπη προσπάθεια να τα βασικά στοιχεία των υποδειγμάτων αυτών, όπως η εργασία, η γη και το κεφάλαιο, να μην αντιμετωπίζονται ως απλές παράμετροι αλλά ως διαστάσεις του οικονομικού χώρου, και οι εξισώσεις των μοντέλων αυτών να αποδοθούν με τανυστική μορφή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικονομική
Economic geography
Γεωγραφία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)