Η γεωγραφική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μια συγκριτική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η γεωγραφική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μια συγκριτική μελέτη

Κουρασμενάκη, Ειρήνη

Το μάθημα της γεωγραφίας, προσπαθεί να ερμηνεύσει τα πρότυπα της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα από τη μελέτη των ανθρώπων και των χώρων, καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Η γεωγραφία εξετάζει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη γη και στους ανθρώπους της μέσα από τη μελέτη του τόπου, του χώρου και του περιβάλλοντος. Όμως η παρουσία της γεωγραφίας σαν μάθημα στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι διέρχεται κρίση. Σημαντικό ρόλο για την τωρινή κατάσταση της διδασκαλίας της γεωγραφίας στην Ελλάδα έχει και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Σήμερα παρ’ όλο που έχουν εκπονηθεί νέα προγράμματα σπουδών γεωγραφίας για το δημοτικό και το Γυμνάσιο που συμβαδίζουν τόσο με τις νέες αντιλήψεις για την επιστήμη της γεωγραφίας όσο και με τις σύγχρονες θεωρίες των επιστημών της αγωγής, αυτά ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί. Επιπλέον, το μάθημα διδάσκεται λίγες ώρες και υφίσταται απουσία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Στην Αγγλία η γεωγραφική εκπαίδευση κατέχει σημαντικό ρόλο, για αυτό δαπανούνται αρκετά χρήματα για προγράμματα βελτίωσης της διδασκαλίας. Το ίδιο σημαντική είναι η γεωγραφία και στην Φινλανδία, και είναι αξιοσημείωτο επειδή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ευρώπης αλλά και της Κίνας, λόγω των υψηλών επιδόσεων των μαθητών της σε διαγωνισμούς παγκοσμίου εμβέλειας. Τέλος, στην Γερμανία παρόλο το ομοσπονδιακό κρατικό σύστημα της χώρας, η εκπαίδευση της γεωγραφίας δεν λείπει από τις υποχρεωτικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της γεωγραφίας δεν είναι απαραίτητη μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες τις Ευρώπης οι οποίες συνεχίζουν την διδασκαλία της γεωγραφίας και στο λύκειο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χώρες της
Γεωγραφία - Μελέτη και διδασκαλία - Ευρωπαϊκή Ένωση
Geography - Study and teaching - European Union countries

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.