Ο ρόλος, τα προβλήματα και οι προοπτικές της εφοδιαστικής στα προϊόντα των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος, τα προβλήματα και οι προοπτικές της εφοδιαστικής στα προϊόντα των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ

Ζωργιού, Αθηνά

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό να περιγράψει τον ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα στα προϊόντα τους και επιπλέον πόσο αυτή επηρεάζει την επιλογή καταστήματος από τους καταναλωτές. Αναλύονται, λοιπόν, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και των εταιριών 3PL. Μελετήθηκαν ακόμη, οι προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς τους διάφορους παράγοντες που μπορούν να τους επηρεάσουν, ώστε να επισκεφτούν ένα σούπερ μάρκετ. Στο τέλος της μελέτης συνάγονται συμπεράσματα όσον αφορά την σχέση μεταξύ εφοδιαστικής αλυσίδας - σούπερ μάρκετ - καταναλωτή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Consumer behavior
Σουπερμάρκετ
Εφοδιαστική
Supermarkets
Καταναλωτική συμπεριφορά
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.