Ελεύθερος χρόνος – δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία των ελληνικών νοικοκυριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ελεύθερος χρόνος – δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία των ελληνικών νοικοκυριών

Μιχαλοπούλου, Κερκύρα

Η αναζήτηση ελεύθερου χρόνου αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Πολλοί λόγοι, όπως η αποξένωση, η αύξηση των ωρών εργασίας καθώς και το αγχώδες εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνουν την ποσότητα και την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου. Ο σκοπός, λοιπόν, της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να προσδιοριστούν οι επιλογές των καταναλωτών σχετικά με τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά και οι προσδιοριστικοί παράγοντες των δαπανών για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2006, δειγματοληπτική έρευνα στην περιοχή στων Αθηνών σε τυχαίο δείγμα 100 ατόμων, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η εμπειρική ανάλυση, η οποία βασίστηκε στην εκτίμηση υποδειγμάτων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης αλλά και λογιστικής παλινδρόμησης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του ατόμου προσδιορίζουν τις επιλογές του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης του ελεύθερου χρόνου του και τις δαπάνες που αυτό πραγματοποιεί με σκοπό τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία του.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ψυχαγωγία
Time management
Recreation
Ελεύθερος χρόνος - Κοινωνικές απόψεις
Διαχείριση χρόνου
Leisure - Social aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.