Συσχέτιση δεικτών φυσικής κατάστασης και παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε εφήβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συσχέτιση δεικτών φυσικής κατάστασης και παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε εφήβου

Αργυροπούλου, Διονυσία

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια από τις κυρίες αιτίες θνησιμότητας. Στοιχεία από μελέτες έχουν δείξει ότι οι καρδιαγγειακές ασθένειες έχουν εφαλτήριο από τη παιδική και εφηβική ηλικία. Αρκετοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για τον κίνδυνο ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, του μη–τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως το φύλο, η φυλή, η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, το γενετικό υπόβαθρο και τους τροποποιήσιμους, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, η αυξημένη αρτηριακή πίεση και τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της σχέσης μεταξύ της φυσικής κατάστασης και των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε εφήβους 10 Ευρωπαϊκών χωρών. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HELENA. Στη μελέτη συμμετείχαν 906 μαθητές γυμνασίων ηλικίας 12-16 χρονών και ελήφθησαν στοιχεία σχετικά με τη παχυσαρκία, τη δυσλιπιδαιμία και τη φυσική κατάσταση, καθώς και πληροφορίες για το λιπιδαιμικό προφίλ, τους βιοχημικούς δείκτες, την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και τα ανθρωπομετρικά στοιχεία. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS 13.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο συνολικό δείγμα τα ποσοστά των φυσιολογικού βάρους εφήβων είναι 71,7%, των υπέρβαρων 16,2% και των παχύσαρκων 6,6%. Όσον αφορά το λιπιδαιμικό προφίλ του δείγματος φαίνεται ότι μεταξύ αγοριών και κοριτσιών υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, HDL, LDL και τριγλυκεριδίων, με τα κορίτσια να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό μη φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και LDL, αλλά και μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμητών επιπέδων HDL. Ακόμα, τα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας και στα δύο φύλα μειώνονται όσο αυξάνεται το τεταρτημόριο φυσικής κατάστασης, ενώ για τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, LDL, HDL και τριγλυκεριδίων βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο φυσικής κατάστασης τόσο μειώνονται τα ποσοστά τους και στα δύο φύλα. Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι το αυξημένο σωματικό βάρος και το χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης σχετίζονται με την αυξημένη συχνότητα δυσμενούς λιπιδαιμικού προφίλ, που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Exercise - Health aspects
Καρδιά - Ασθένειες
Φυσική κατάσταση - Υγιειονολογικές απόψεις
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Heart - Diseases
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases
Physical fitness - Health apsects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.