Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών και παχυσαρκίας σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Επίδραση της διαφήμισης και της προώθησης προϊόντων στη διαμόρφωση διατροφικών συνηθειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών και παχυσαρκίας σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Επίδραση της διαφήμισης και της προώθησης προϊόντων στη διαμόρφωση διατροφικών συνηθειών

Καντηλάφτη, Μαρία

Η παιδική παχυσαρκία είναι μια από τις συχνότερα εμφανιζόμενες ασθένειες στις αναπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της πτυχιακής μελέτης είναι η μελέτη της επίδρασης της διαφήμισης και της προώθησης προϊόντων στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών και η συσχέτιση αυτών με τη παχυσαρκία σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Η μελέτη PROGRESS ξεκίνησε τον Μάιο του 2007 με την εφαρμογή ενός πρώτου πιλοτικού σταδίου. Από τα μέσα Σεπτέμβρη του 2007 ξεκίνησε το δεύτερο κυρίως στάδιο της μελέτης, το οποίο συνεχίζεται έως και σήμερα. Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν 447 παιδιά ηλικίας 9-13 ετών από σχολεία του νομού Αττικής με τυχαία, πολυσταδιακή και διαστρωματοποιημένη δειγματοληψία. Σε όλα τα παιδιά μετρήθηκε το ύψος και το βάρος τους και στη συνέχεια υπολογίσθηκε ο ΔΜΣ. Έγινε αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης (τρεις ανακλήσεις 24ώρου, ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων), της φυσικής δραστηριότητας (ερωτηματολόγιο, βηματομετρητές) και της παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων (7ήμερο ημερολόγιο). Στη συνέχεια έγινε αντιστοίχιση των διαφημίσεων στις οποίες είχε εκτεθεί το παιδί ανάλογα με τα προγράμματα και τις ώρες που τα είχε παρακολουθήσει και ακολούθησε κατηγοριοποίηση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι σε σύνολο 31920 ωρών το 23% (n=195245) ήταν διαφημίσεις τροφίμων. Σε κάθε ώρα τηλεοπτικού προγράμματος αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 26.5 διαφημίσεις και 6.1 διαφημίσεις τροφίμων. Τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα κατανάλωναν λιγότερα φρούτα, περισσότερους συσκευασμένους χυμούς, περισσότερα αναψυκτικά, λιγότερο γάλα και γιαούρτι, περισσότερα σοκολατοειδή και είχαν μία τάση για κατανάλωση περισσότερων αλμυρών σνακ. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι στα αγόρια υπάρχει σχέση μεταξύ αυξημένου χρόνου τηλεθέασης και παχυσαρκίας ενώ στα κορίτσια δε φάνηκε να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Metabolism disorders - Children
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παχυσαρκία στα παιδιά
Food habits - Children
Τροφή - Μάρκετινγκ
Advertising and children
Διαφήμιση
Obesity in children
Μεταβολισμός - Διαταραχές - Παιδιά
Διαφήμιση και παιδιά
Advertising
Food - Marketing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.