Επίδραση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στη παιδική παχυσαρκία, σε Έλληνες μαθητές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επίδραση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στη παιδική παχυσαρκία, σε Έλληνες μαθητές

Καραθάνου, Φ.Ι.

Η σχέση παχυσαρκίας γονέων με τη παχυσαρκία των παιδιών τους, η επίδραση του οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου της οικογένειας με την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας ήταν οι κύριοι στόχοι αυτής της μελέτης που έχει τίτλο «Επίδραση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην αύξηση της παιδική παχυσαρκία, σε Έλληνες μαθητές». Το δείγμα αποτέλεσαν 2153 μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων της περιοχής του Βύρωνα(ύψος 1,66± 0,9cm, βάρος 57.2 ± 12κιλά και Δ.Μ.Σ 21.5 ± 3,p<0,01) και 68 μαθητές Δημοτικών Σχολείων( βάρος: 33.23 ± 5,5 Κιλά, ύψος: 1.33 ± 0,06 cm και Δ.Μ.Σ 18.5 ± 2,36). Για την αξιολόγηση της παχυσαρκίας των παιδιών μετρήθηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος(Δ.Μ.Σ) και η κατηγοριοποίηση τους έγινε με βάση τους πίνακες του Cole et al, 2000 σε φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα. Οι ανάλογες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του σχολείου, ύστερα από ανάλογη άδεια που δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Η επιλογή των σχολείων ήταν τυχαία. Για την αξιολόγηση του οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου της οικογένειας διανεμήθηκε, αρχικά στους δασκάλους και εν συνεχεία στους γονείς των μαθητών, ανάλογο ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για της ανάγκες της παρούσας εργασίας. Για την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 11 for Windows, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ANOVA(two way), έλεγχος χ2, συνάφεια Pearson. Το 81.4% των μαθητών Λυκείων-Γυμνασίων της περιοχής του Βύρωνα ήταν φυσιολογικού βάρους, το 16.5% υπέρβαροι και 2.1% παχύσαρκοι. Στα Δημοτικά σχολεία το 48.5% ήταν φυσιολογικού βάρους, το 44.1% υπέρβαροι και το 7.4% παχύσαρκοι. Μελετώντας τη σχέση παχυσαρκίας γονέων με τη παχυσαρκία των παιδιών φάνηκε ότι η επιρροή του πατέρα είναι μεγαλύτερη στα κορίτσια και της μητέρας στα αγόρια. Ένας παχύσαρκος πατέρας έχει 7.14% πιθανότητες να μεγαλώσει ένα παχύσαρκο κορίτσι (χ2= 42.57 ,p<0.01) και 5.69% πιθανότητες για ένα παχύσαρκο αγόρι(χ2= 31.67 ,p<0.01). Μια παχύσαρκη μητέρα έχει 8,11% πιθανότητες (χ2= 28.89 ,p<0.01) να αναθρέψει ένα παχύσαρκο αγόρι και 4.60% πιθανότητες (χ2= 59.22,p<0.01) ένα παχύσαρκο κορίτσι. Η επίδραση του οικονομικού επιπέδου στην αύξηση της παχυσαρκίας είναι εμφανής. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες υψηλού οικονομικού επιπέδου έχουν χαμηλότερο μέσο όρο Δ.Μ.Σ: 16.08 (F=7.18, p<0.01) σε σχέση με τα παιδιά που ανήκουν σε χαμηλού οικονομικού επιπέδου οικογένειες όπου ο μέσος όρος του Δ.Μ.Σ τους ανεβαίνει στο 20.82 (F=7.18, p<0.01) και αυτών της μεσαίας τάξης με μέσο όρο Δ.Μ.Σ:17.23 (F=7.18, p<0.01). Επιπλέον ο αριθμός των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί μια οικογένεια φανέρωσε τάσεις αύξησης του ποσοστού παχυσαρκίας των παιδιών σε 2,13% έναντι 1,84% των παιδιών που οι οικογένειες τους διαθέτουν 1 αυτοκίνητο( χ2= 4.52,p<.10). Τέλος επιβαρυντικό ρόλο στη παιδική παχυσαρκία φαίνεται να παίζει η παρακολούθηση της τηλεόραση, δεδομένου ότι τα παιδιά φυσιολογικού βάρους παρακολουθούν 2,30 ώρες ενώ για τα υπέρβαρα ο αριθμός αυξάνεται στις 2,78 ώρες εβδομαδιαίως(p<0.01).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία - Κοινωνικές απόψεις
Παχυσαρκία στα παιδιά
Obesity - Social aspects
Obesity - Economic aspects
Obesity in children
Παχυσαρκία - Οικονομικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.