Γενετική και παιδική παχυσαρκία: συσχέτιση του πολυμορφισμού PRO12ALA στο γονίδιο του PPARγ με τα επίπεδα λιπιδίων στο πλάσμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Γενετική και παιδική παχυσαρκία: συσχέτιση του πολυμορφισμού PRO12ALA στο γονίδιο του PPARγ με τα επίπεδα λιπιδίων στο πλάσμα

Κοκορέλη, Μαρία

Η παιδική παχυσαρκία και η εμφάνιση συναφών μεταβολικών νοσημάτων στα παιδιά παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχει αποδειχθεί ότι οι παράγοντες προδιάθεσης εκτός από περιβαλλοντικής είναι και γενετικής φύσεως. Αρκετά γονίδια έχουν βρεθεί που συμβάλλουν στην εμφάνιση της παχυσαρκίας. Ένα από αυτά είναι το γονίδιο του ενεργοποιημένου υποδοχέα πολλαπλασιασμού των υπεροξειδιοσωμάτων γ2 ή αλλιώς PPARγ2. Το PPARγ2 είναι μεταγραφικός παράγοντας και συμμετέχει στη ρύθμιση της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων και του μεταβολισμού της γλυκόζης και των λιπιδίων. Αρκετές μελέτες σε ενήλικες έχουν συσχετίσει τον πολυμορφισμό Pro12Ala στο γονίδιο του PPARγ2 με την εμφάνιση παχυσαρκίας και το λιπιδαιμικό προφίλ. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του πολυμορφισμού Pro12Ala στο γονίδιο του PPARγ με την παχυσαρκία και με άλλα σχετιζόμενα μεταβολικά νοσήματα σε παιδιά του δημοτικού. Μελετήθηκαν 96 αγόρια και 86 κορίτσια. Από αυτά το 14,1% των κοριτσιών και το 14,8 των αγοριών είχαν γονότυπο PRO/Ala και όλα τα υπόλοιπα ήταν ομόζυγα ως προς το Pro γονίδιο. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού και της παχυσαρκίας. Παρατηρήθηκε όμως επίδραση του πολυμορφισμού στο λιπιδαιμικό προφίλ, το είδος της οποίας διέφερε μεταξύ των δύο φύλων. Συγκεκριμένα, τα Pro/Ala αγόρια εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές για την HDLχοληστερόλη ( 43 ± 9 mg/dl vs. 47 ± 8 mg/dl, p = 0,001) και υψηλότερες τιμές για τον λόγο ολικής/ HDL χοληστερόλης (4,45 ± 0,61 vs. 4,04 ± 0,59, p = 0,031) συγκρινόμενα με τα αγόρια Pro/Pro. Αντίθετα στα κορίτσια, τα άτομα Pro/Ala εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές ολικής χοληστερόλης (180 ± 28 mg/dl vs. 194 ± 32 mg/dl, p = 0,06) και τριγλυκεριδίων (77 ± 11 mg/dl vs. 94 ± 31 mg/dl, p = 0,045) σε σύγκριση με τα Pro/Pro άτομα. Η αλληλεπίδραση γονιδίου – φύλου ήταν σημαντική (p < 0,001). Η σχέση του λόγου ολικής/ HDL χοληστερόλης και του πολυμορφισμού στα αγόρια διατηρήθηκε ύστερα από έλεγχο συγχυτικών παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη το BMI, την συνολική ενεργειακή πρόσληψη, την πρόσληψη ολικού και κορεσμένου λίπους. Στα κορίτσια δεν βρέθηκε συσχέτιση του λόγου ολικής/ HDL χοληστερόλης και του Ala αλληλίου.Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν επιβεβαίωσαν τη σχέση του πολυμορφισμού Pro12Ala στο γονίδιο του PPARγ και της παχυσαρκίας στα παιδιά. Διαπιστώθηκε όμως για πρώτη φορά σε αγόρια η σχέση του πολυμορφισμού και του λόγου ολικής/ HDL χοληστερόλης, που είναι πολύ καλός προγνωστικός δείκτης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και άλλες μελέτες προκειμένου να διαλευκανθεί η επίδραση του πολυμορφισμού στην παχυσαρκία και σε άλλες παραμέτρους του μεταβολισμού σε παιδιά όπου η επίδραση του περιβάλλοντος είναι μικρότερη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παχυσαρκία στα παιδιά
Food habits - Children
Μεταβολισμός
Obesity in children
Μεταβολικό σύνδρομο
Metabolic syndrome
Metabolism

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.