Διατροφικοί δείκτες εκτίμησης ποιότητας της διατροφής και κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας και άλλων μεταβολικών νοσημάτων στα παιδιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Διατροφικοί δείκτες εκτίμησης ποιότητας της διατροφής και κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας και άλλων μεταβολικών νοσημάτων στα παιδιά

Λαζάρου, Χρυσταλλένη

Εισαγωγή:Δεν υπάρχουν δημοσιευμένοι διατροφικοί δείκτες που να αξιολογούν τη συνεργιστική επίδραση των διαφόρων διατροφικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη παχυσαρκίας, στα παιδιά. Σκοπός:Η ανάπτυξη ενός διατροφικού δείκτη, ο οποίος εκ των προτέρων να ενσωματώνει διάφορα διατροφικά στοιχεία και συνήθειες που έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας στα παιδιά. Μεθοδολογία: Ο προτεινόμενος δείκτης ενσωματώνει σε ένα σκορ τα επιμέρους συστατικά τριών άλλων δεικτών: ενός δείκτη κατανάλωσης τροφίμων, ενός δείκτη σχετικού με τις διατροφικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές και ενός δείκτη διατροφικών συνηθειών, με 13, 8 και 9 συνιστώσες, αντίστοιχα. Το συνολικό εύρος του δείκτη κυμαίνεται από 1-87. Ο δείκτης εφαρμόστηκε σε ένα υπο-δείγμα 622 παιδιών (9-13 ετών), για τα οποία υπήρχαν μετρήσιμα δεδομένα ύψους, βάρους και περιφέρειας μέσης (Π.Μ.). Η παχυσαρκία ορίστηκε σύμφωνα με τα κριτήρια IOTF. Πραγματοποιήθηκε επίσης ανάλυση υπολανθανουσών ομάδων προκειμένου να ερμηνευτεί η ετερογένεια των δεικτών του E-KINDEX σε σχέση με τα επίπεδα παχυσαρκίας στα παιδιά. Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με την ομάδα των παιδιών που ανήκαν στην ομάδα με τα χαμηλότερα σκορ 49, τα παιδιά που ανήκαν στην ομάδα με τα υψηλότερα σκορ: 60, είχαν 85 % (OR=0.15, 95%CI 0.05-0.41)λιγότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα/παχύσαρκα και 86% λιγότερες πιθανότητες να έχουν Π.Μ.75εκ (OR=0.14, 95%CI 0.05-0.43). Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι η κατά μέσο όρο αύξηση κατά 8 μονάδες στο σκορ συνδεόταν με μείωση: 2.31 (±0.23) μονάδων ΔΜΣ. Σε όλες τις αναλύσεις λήφθηκαν υπόψη η ηλικία, το φύλο, η σωματική δραστηριότητα, ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης των παιδιών, ο θηλασμός, το κοινωνοικονομικό επίπεδο και η παχυσαρκία των γονέων. Η ανάλυση υπολανθανουσών ομάδων αποκάλυψε τρία σημαντικά υποσύνολα του πληθυσμού: τα οποία αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 68%, 24% και 8% του δείγματος και και για τα οποία ο δείκτης έχει αντίστοιχα υψηλή, μέτρια και χαμηλή προγνωστική αξία.Συμπεράσματα:Ο προτεινόμενος δείκτης μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τα προγράμματα πρόληψης αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Metabolism disorders - Children
Παχυσαρκία στα παιδιά
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Διατροφή - Αξιολόγηση
Nutrition - Evaluation
Obesity in children
Μεταβολισμός - Διαταραχές - Παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)