Γεωμορφολογική ανάλυση της υδρογραφικής λεκάνης απορροής του Κηφισού ποταμού και ανθρώπινες επεμβάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Γεωμορφολογική ανάλυση της υδρογραφικής λεκάνης απορροής του Κηφισού ποταμού και ανθρώπινες επεμβάσεις

Κοταμπάση, Χρυσάνθη
Σκέντος, Αθανάσιος

Μορφολογικά, το λεκανοπέδιο των Αθηνών αποτελεί μία επιμήκης λεκάνη που οριοθετείται φυσικά από τους ορεινούς όγκους Αιγάλεω στη Δύση, Πάρνηθα στο Βορρά, Πεντέλη και Υμηττό στην Ανατολή ενώ στο Νότο συνορεύει με τον Σαρωνικό κόλπο. Ποταμός με την έννοια της συνεχούς ροής δεν υπάρχει στο λεκανοπέδιο. Τα υδρογραφικά δίκτυα της Αθηναϊκής πεδιάδας είναι αυτά του Κηφισού και του Ιλισού. Το λεκανοπέδιο χωρίζεται σε 4 γεωμορφολογικές ενότητες. Στις ενότητες των ορεινών όγκων, της πεδιάδας των Αθηνών, των λόφων του λεκανοπεδίου και της ακτογραμμής του Σαρωνικού. Οι κυριότερες και εντονότερες μορφές διάβρωσης (φαράγγια, επιφάνειες ισοπέδωσης) συναντώνται στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας ενώ αντίστοιχα οι κυριότερες μορφές απόθεσης (κώνοι κορημάτων, αλλουβιακά ριπίδια) παρατηρούνται στην πεδιάδα των Αθηνών και ιδιαίτερα στα ανατολικά και συσχετίζονται με τον Υμηττό. Οι σχετικά χαμηλές τιμές υδρογραφικής συχνότητας υδρογραφικής πυκνότητας αποδεικνύουν τραχεία υδρογραφική υφή και φτωχή αποστράγγιση. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού του λεκανοπεδίου την τελευταία εκατονταετία είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή άναρχη επέκταση του αστικού ιστού και την ανάμειξη λειτουργιών στον ίδιο χώρο. Παράλληλα έντονη ήταν η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό τοπίο σε συνδυασμό με τις φυσικές παραμέτρους (τοπογραφία, κλίμα, υδρογραφία) συνέβαλαν στην πλημμυρογένεση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία
Geology
Watersheds
Κηφισός
Kifisos River
Stratigraphic
Λεκάνες απορροής
Ποταμός
Στρωματογραφική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.