Ενθυλάκωση μονοτερπενιών σε δομές βιοπολυμερών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ενθυλάκωση μονοτερπενιών σε δομές βιοπολυμερών

Κωνσταντίνου, Κρινούλα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας που έχει ως στόχο την μελέτη της συμπεριφοράς διατροφοδραστικών συστατικών (nutraceuticals), εγκλεισμένων (ενθυλακωμένων, encapsulated) σε δομές υδατανθράκων ή άλλων μακροσυστατικών.Στην παρούσα μελέτη παρασκευάστηκαν σύμπλοκα θυμόλης/β-κυκλοδεξτρίνης και γερανιόλης/β-κυκλοδεξτρίνης, με ξήρανση του διαλύματος του συμπλόκου με τη μέθοδο της λυοφιλίωσης καθώς και σύμπλοκα θυμόλης/τροποποιημένου αμύλου και γερανιόλης/τροποποιημένου αμύλου με ξήρανση του αιωρήματος του συμπλόκου με τη μέθοδο ξήρανσης με ψεκασμό (spray drying). Ο σχηματισμός των συμπλόκων της θυμόλης επιβεβαιώθηκε με Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC) καθώς η θυμόλη βρίσκεται σε στερεή μορφή, κάτι που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί για το μόριο της γερανιόλης καθώς αυτή είναι σε υγρή μορφή. Tα θερμογραφήματα έδειξαν ότι η ενδόθερμη απορρόφηση που εμφανίζεται στην περίπτωση της θυμόλης και του φυσικού μίγματος της θυμόλης με β-κυκλοδεξτρίνη, εξαιτίας της τήξης των κρυστάλλων, δεν εμφανίζεται στο θερμογράφημα των συμπλόκων που προκύπτουν με τις μεθόδους λυοφιλίωσης και ξηρού ψεκασμού, κάτι που αποδίδεται καταρχήν στη δημιουργία συμπλόκων ενθυλάκωσης. Η χρήση της τεχνικής DSC σε οξειδωτικές συνθήκες έδειξε ότι η ενθυλακωμένη γερανιόλη (τόσο με τη μορφή συμπλόκου γερανιόλης/β-κυκλοδεξτρίνης όσο και με τη μορφή συμπλόκου γερανιόλης/τροποποιημένου αμύλου) προστατεύεται από την οξείδωση, εφόσον παραμένει σταθερή σε θερμοκρασίες στις οποίες η ελεύθερη γερανιόλη οξειδώνεται. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η β-κυκλοδεξτρίνη αποτελεί καλύτερο μέσο εγκλεισμού για το μόριο της γερανιόλης καθώς αυξάνει την προστασία/σταθερότητα του εν λόγω μορίου στην οξείδωση. Ακόμη φαίνεται ότι η ομογενοιποίηση και η δημιουργία γαλακτώματος δεν συμβάλει στη δημιουργία σταθερότερου μορίου κατά τη συμπλοκοποίηση. Αντίθετα η ενθυλακωμένη θυμόλη δεν φαίνεται να προστατεύεται περισσότερο από τη οξείδωση, καθώς είναι ένα μόριο σταθερό στην οξείδωση από μόνο του. Όσον αφορά την διαλυτότητα των μορίων θυμόλης και γερανιόλης στο νερό αυτή αυξάνεται σε υδατικά διαλύματα που περιέχουν αυξανόμενες ποσότητες β-κυκλοδεξτρίνης λόγω της εισαγωγής τους στο εσωτερικό της κοιλότητας της κυκλοδεξτρίνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ενθυλακωμένες μορφές τόσο της θυμόλης όσο και της γερανιόλης είναι περισσότερο διαλυτές στο νερό από ότι η ελεύθερη θυμόλη και γερανιόλη.Η αύξηση της προστασίας των δύο μορίων και η αύξηση της διαλυτότητας είναι σημαντική για την χρήση των εγκλεισμένων μορφών των δύο μορίων σε υδατικά διαλύματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Encapsulation
Cyclodextrin
Θυμόλη
Γερανιόλη
Κυκλοδεξτρίνη
Διατροφοδραστικά συστατικά
Thymol
Ενθυλάκωση
Geraniol
Nutraceuticals

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.