Επίδραση του μητρικού θηλασμού στην εμφάνιση ατοπίας στην προσχολική ηλικία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Επίδραση του μητρικού θηλασμού στην εμφάνιση ατοπίας στην προσχολική ηλικία

Μπαγλατζή, Λαμπρινή

Η ατοπική νόσος αποτελεί το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής αύξηση του επιπολασμού του άσθματος και της ατοπικής δερματίτιδας, που αποτελούν τις κύριες εκδηλώσεις της, στην παιδική ηλικία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ των διαφόρων πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων που έχουν ερευνηθεί, υπάρχουν αρκετά βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση του μητρικού θηλασμού στην εκδήλωση ατοπικής δερματίτιδας και άσθματος. Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα αυτό δεν έχει μελετηθεί στον ελληνικό πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη συσχέτιση μεταξύ του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού και της πιθανότητας εκδήλωσης άσθματος και ατοπικής δερματίτιδας σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν 1525 παιδιά, ηλικίας 2 έως 5 ετών (51,2% αγόρια), προερχόμενα από τη μελέτη GENESIS, μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα μεταξύ 2003 – 2004. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επεισόδια συριγμού (τουλάχιστον 1 επεισόδιο συριγμού, τρέχων συριγμός, διαγνωσμένο άσθμα), την ατοπική δερματίτιδα (κνησμώδες εξάνθημα, τρέχον έκζεμα, διαγνωσμένη ατοπική δερματίτιδα) και το μητρικό θηλασμό συλλέχθησαν μέσω ειδικών ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους γονείς. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε μοντέλο πολλαπλής λογαριθμικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά που θήλασαν αποκλειστικά για τουλάχιστον 4 μήνες είχαν κατά 28% και 29% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν «τουλάχιστον 1 επεισόδιο συριγμού» και «τρέχοντα συριγμό» αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό ατοπίας, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όσον αφορά στην εμφάνιση ατοπικής δερματίτιδας, δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση με τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό για τουλάχιστον 4 μήνες. Το οικογενειακό ιστορικό ατοπίας και άσθματος βρέθηκε να είναι ο πιο ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας στην εκδήλωση ατοπικής δερματίτιδας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (OR:3,44, CI:1,88-6,29). Συμπερασματικά, σύμφωνα με την παρούσα έρευνα που αποτελεί την πρώτη μελέτη σε ελληνικό πληθυσμό της ηλικιακής αυτής ομάδας, ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός φαίνεται να ασκεί μια προστατευτική δράση στην πιθανότητα εμφάνισης συριγμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ το οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση ατοπικής δερματίτιδας στα παιδιά αυτά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ατοπική νόσος
Βρέφη - Ασθένειες
Atopic disease
Θηλασμός
Infants - Diseases
Breastfeeding

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)