Επίδραση της κατανάλωσης άγριων χόρτων της Κρήτης (Reichardia picroides, Urospermum picroides) στα μεταγευματικά επίπεδα βιοχημικών δεικτών, που εμπλέκονται στις καρδιαγγειακές παθήσεις

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Επίδραση της κατανάλωσης άγριων χόρτων της Κρήτης (Reichardia picroides, Urospermum picroides) στα μεταγευματικά επίπεδα βιοχημικών δεικτών, που εμπλέκονται στις καρδιαγγειακές παθήσεις

Ντετοπούλου, Παρασκευή

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα συνυπάρχουν σε ένα σύνδρομο (μεταβολικό σύνδρομο). Το κλινικό φάσμα του συνδρόμου αυτού περιλαμβάνει κοιλιακή παχυσαρκία, ινσουλινοαντίσταση, αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, υπερπηκτικότητα, υπερομοκυστεϊναιμία και χαμηλή αντιοξειδωτική ικανότητα πλάσματος και η εκδήλωσή του συνδέεται με διατροφικούς παράγοντες. Παρά τις διάφορες ερευνητικές υποθέσεις, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι «βιοπροστατευτικοί» μηχανισμοί, που είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη των καρδιοπαθειών. Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται προς ορισμένες ξεχασμένες πλευρές της μεσογειακής δίαιτας, όπως τα άγρια εδώδιμα χόρτα, των οποίων οι επιδράσεις δεν έχουν ακόμα μελετηθεί σε ανθρώπους. Δεδομένης επίσης της σχέσης της μεταγευματικής κατάστασης με την αιτιοπαθογένεια του μεταβολικού συνδρόμου, είναι σημαντική η γνώση της μεταγευματικής επίδρασης των συστατικών της μεσογειακής δίαιτας σε καρδιαγγειακούς δείκτες. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της μεταγευματικής επίδρασης των Reichardia picroides- RP (γαλατσίδα) και Urospermum picroides- UP (χοντρολαχανίδα) σε σχέση με την κατανάλωση control γεύματος σε δείκτες καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 28 άτομα με μεταβολικό σύνδρομο και 6 υγιή άτομα. Η κατανάλωση των άγριων χόρτων της Κρήτης που μελετήθηκαν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση στη μεταγευματική γλυκαιμία, τη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία και την ικανότητα συσσώρευσης αιμοπεταλίων επαγόμενη από διφωσφορική αδενοσίνη και τον Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) σε σχέση με την κατανάλωση control γεύματος. Δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στους υπόλοιπους λιπιδαιμικούς δείκτες που μελετήθηκαν ούτε στα επίπεδα ινωδογόνου, ομοκυστεΐνης, ακετυλοϋδρολάσης του PAF και της αντιοξειδωτικής ικανότητας πλάσματος. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την αποσαφήνιση του ρόλου των εδώδιμων αυτών χόρτων, ως πιθανού προστατευτικού συστατικού της μεσογειακής δίαιτας κατά των καρδιοπαθειών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Heart - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Χόρτα - Κρήτη
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Μεταβολικό σύνδρομο
Metabolic syndrome
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)