Μελέτη των υδρογραφικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας (Ν. Κρήτη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μελέτη των υδρογραφικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας (Ν. Κρήτη)

Τσακίρη, Καλλιόπη

Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετώνται εικοσιπέντε μικρά υδρογραφικά δίκτυα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην νοτιοανατολική Κρήτη. Τα δίκτυα αυτά έχουν παράλληλη μεταξύ τους διάταξη και διέρχονται από πέντε καλά ανεπτυγμένες ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες. Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι τα μισά περίπου από τα δίκτυα αυτά αναπτύσσονται δυτικά και τα υπόλοιπα ανατολικά του κανονικού ρήγματος της Ιεράπετρας, που με διεύθυνση Βορειοανατολικά – Νοτιοδυτικά τέμνει το νησί στα δύο. Για την γεωμορφολογική μελέτη των δικτύων κατασκευάστηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής μετά την ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν οι επιμήκεις τομές των κεντρικών κοιτών των δικτύων, εντοπίστηκαν σημεία κάμψης και εκτιμήθηκαν οι μέσες κλίσεις των επιμέρους τμημάτων τους. Επιπλέον σχεδιάστηκαν εγκάρσιες τοπογραφικές τομές των κοιλάδων σε επιλεγμένες θέσεις εμφάνισης των θαλάσσιων αναβαθμίδων. Διαπιστώθηκε ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δικτύων έπαιξε η διεργασία της οπισθοδρομούσας διάβρωσης, η λιθολογία των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στην περιοχή και οι μεταβολές του βασικού επιπέδου είτε λόγω ευστατισμού, είτε λόγω τεκτονισμού, είτε λόγω συνδυασμού και των δύο. Οι κοιλάδες που έχουν αναπτυχθεί στις ανώτερες αναβαθμίδες είναι καλύτερα διαμορφωμένες κυρίως λόγω του μεγαλύτερου διαστήματος που είχαν στη διάθεση τους για να δράσουν οι ποτάμιες διεργασίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Hydrogeology - Greece - Crete - Lasithi (Nome) - Ierapetra
Groundwater - Greece - Crete - Lasithi (Nome) - Ierapetra
Υδρολογία - Ελλάδα - Κρήτη - Λασίθι (Νομός) - Ιεράπετρα
Ύδατα, Υπόγεια - Ελλάδα - Κρήτη - Λασίθι (Νομός) - Ιεράπετρα
Υδρογραφία - Δίκτυα
Υδρογεωλογία - Ελλάδα - Κρήτη - Λασίθι (Νομός) - Ιεράπετρα
Hydrology - Greece - Crete - Lasithi (Nome) - Ierapetra
Drainage networks

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.