Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου

Γκαδόλου, Ελένη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την περιγραφή της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία τεκμηριωμένη πιστοποίηση των κτιρίων αναφορικά με τη γενική εικόνα και ιστορία τους. Βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση αυτή, είναι η ύπαρξη τυποποιημένης πληροφορίας για τα κτίρια και προς την επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνεται η επέκταση των προδιαγραφών της βάσης του Κτηματολογίου ώστε να αναπτυχθεί το απαραίτητο σετ δεδομένων. H εργασία διαπραγματεύεται, κυρίως, τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων κι έτσι, περιγράφεται το είδος των δεδομένων που προτείνεται να συμπεριληφθούν, οι προδιαγραφές εναρμόνισης τους με το υπάρχον μοντέλο του Κτηματολογίου και ο τρόπος ενημέρωσής της πληροφορίας αυτής. Επιπλέον, συζητείται η σκοπιμότητα και ωφελιμότητα της περιγραφόμενης διαδικασίας σε διάφορους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη στον τομέα της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, στη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Earthquakes - Risk management
Earthquake engineering
Σεισμοί - Διαχείριση κινδύνου
Σεισμοί και οικοδομική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)