Η ζήτηση για ιδιωτική Δευτεροβάθμια Ημερήσια Γενική Εκπαίδευση: μελέτη στο νομό Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ζήτηση για ιδιωτική Δευτεροβάθμια Ημερήσια Γενική Εκπαίδευση: μελέτη στο νομό Αττικής

Κουρεμένου, Ναθαλία

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια μικροοικονομική προσέγγιση της ζήτησης για ιδιωτική δευτεροβάθμια γενική ημερήσια εκπαίδευση, μέσω της διερεύνησης των παραγόντων εκείνων, που επιδρούν στη ζήτηση των γονέων για ιδιωτικά σχολεία. Επιπρόσθετα, ερευνάται αν η ικανοποίηση των γονέων από σχολείο του παιδιού τους σχετίζεται με τον τύπο του σχολείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους Δήμους που υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής με διανομή ερωτηματολογίου, κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούλιο του έτους 2007. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε τριακόσια ενενήντα πέντε άτομα.Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η επιλογή ιδιωτικού σχολείου σχετίζεται θετικά με το οικογενειακό εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, την αποφοίτηση της μητέρας από ιδιωτικό σχολείο, την απασχόληση των γονέων στον ιδιωτικό τομέα, το μικρό μέγεθος της οικογένειας, την πεποίθηση των γονέων ότι το ιδιωτικό σχολείο είναι αποτελεσματικότερο από το δημόσιο, τη συχνότητα με την οποία ο γονιός βοηθά το παιδί του στο σπίτι. Επίσης, οι γονείς που επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο δίνουν διαφορετικό βαθμό προτεραιότητας σε ορισμένα ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε σχέση με τους γονείς που απευθύνονται στο δημόσιο σχολείο. Τέλος, οι γονείς που επέλεξαν ιδιωτικό σχολείο απολαμβάνουν υψηλότερη ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αντίθεση με τους γονείς – καταναλωτές του δημόσιου σχολείου ακόμα και εάν αυτό το έχουν επιλέξει.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ιδιωτικά σχολεία
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
ιδιωτική παιδεία
Εκπαίδευση, Μέση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
High school teaching - Greece - Attica (Nome)
Private schools - Greece - Attica (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.