Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο

Γαβριηλίδου, Μαρία

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις παγκόσμιες πόλεις και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό προκειμένου να προσελκύσουν οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτικό κεφάλαιο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το 1ο κεφάλαιο της εργασίας καταπιάνεται με τα παραπάνω θέματα, ενώ στο 2ο αναλύονται οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται η ανταγωνιστικότητα των πόλεων με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτιστικές υποδομές και την συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα και ακολουθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή για το Βερολίνο. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται οι όροι «ατομική» και «συλλογική μνήμη» και εξετάζεται η συμβολή της αρχιτεκτονικής στην αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων. Ακολουθεί εκτενής ανάλυση για το Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου και τη λειτουργία του ως τοπόσημο, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται άλλα Εβραϊκά τοπόσημα και μνημεία της πόλης. Στο τμήμα των συμπερασμάτων επιχειρείται μια σύντομη κριτική των όρων που προαναφέρθηκαν στην εργασία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παγκοσμιοποίηση - Γερμανία - Βερολίνο
Cities and towns - Germany - Berlin
Globalization - Germany - Berlin
Πόλεις και κωμοπόλεις - Γερμανία - Βερολίνο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)