Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Γαλανός, Σπύρος

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξεταστεί η περιβαλλοντική διάσταση των επιχειρήσεων ως προέκταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να γίνει έρευνα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση πράξεων αλλά και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκτασιν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αυτού. Επίσης, γίνεται καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά την αντίληψη των εργαζομένων για το βαθμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιδεικνύει η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται καθώς και την αντίληψη των ίδιων για θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την ευαισθητοποίησή τους συνολικά στον συγκεκριμένο τομέα. Ευρύτερα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνδέσει την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως έννοιες ταυτόσημες αλλά και να προσεγγίσει τον τρόπο με τον οποίο μια Κοινωνικά Υπεύθυνη επιχείρηση ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους της στον τομέα του περιβάλλοντος μέσα από δράσεις, πράξεις και πολιτικές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Business enterprises - Environmental aspects
Social responsibility of business
Επιχειρήσεις - Περιβαλλοντικές απόψεις
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)