Αξιολόγηση προγράμματος διαχείριση βάρους σε παχύσαρκα παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αξιολόγηση προγράμματος διαχείριση βάρους σε παχύσαρκα παιδιά

Παπασπανός, Νικόλαος

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα με δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία και στην ψυχολογία του παιδιού, οι οποίες όμως το ακολουθούνε και στην ενήλικη ζωή του. Επομένως η άμεση πρόληψη και αντιμετώπισή της είναι επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι η αύξηση της συχνότητάς του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ραγδαία.Σκοπός της παρακάτω έρευνας – παρέμβασης είναι η διαχείριση βάρους σε παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 7 – 10 ετών, η μελέτη του ρόλου του γονέα στην παρέμβαση αυτή και τέλος η αξιολόγηση του ίδιου του προγράμματος παρέμβασης.Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή ήταν 13 παιδιά ηλικίας 7 – 10 ετών τα οποία χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. η πρώτη ομάδα είχε ως στόχο το παιδί και τον γονέα ως βοηθό και αποτελούνταν από 5 κορίτσια και 1αγόρι. Η δεύτερη ομάδα είχε ως στόχο τον γονιό και αποτελούνταν από 7 κορίτσια. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν σε 11 συνεδρίες παρέμβασης και 2 συνεδρίες αξιολόγησης. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 3 μήνες. Παράλληλα στην έρευνα αυτή πήραν μέρος και άλλα 10 παιδιά, στα οποία δεν έγινε καμία παρέμβαση και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Μόνο 1 παιδί αποχώρησε κατά την διάρκεια του προγράμματος.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα παρέμβασης δείχνουν ότι η ομάδα «παιδί μόνο» είχε καλύτερα αποτελέσματα. Η ομάδα αυτή μείωσε το ποσοστό υπέρβαρου και παχύσαρκου (p<0.05). Το ποσοστό υπέρβαρου μείωσε και η ομάδα ελέγχου (p<0.05), η οποία όμως παρουσίασε μόνο τάση μείωσης του ποσοστού παχύσαρκου. Η ομάδα «παιδί μαζί με γονιό» παρουσίασε τάση μείωσης του ποσοστού παχύσαρκού. Επίσης η ομάδα «παιδί μόνο του» παρουσίασε τάση αύξησης της ημερήσιας διάρκειας της φυσικής δραστηριότητας, η ομάδα «παιδί μαζί με γονιό» την διατήρησε σταθερή, ενώ η ομάδα ελέγχου παρουσίασε τάση να την μειώσει. Όσον αναφορά την πρόσληψη μακροθρεπτικων και μικροθρεπτικων συστατικών η ομάδα «παιδί μαζί με γονιό» φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ομάδα «παιδί μόνο», ενώ και οι 2 ομάδες που συμμετείχαν στην παρέμβαση είχαν καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου. Τέλος και η 2 ομάδες που πήραν μέρος στην παρέμβαση παρουσιάζουν την τάση να βελτιώσουν την ποιότητα των γευμάτων τους, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, με την ομάδα «παιδί μαζί με γονιό να έχει καλύτερα αποτελέσματα.Εξαιτίας του μικρού αριθμού του δείγματος, σε πολλές παραμέτρους της έρευνας δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου και ότι το δείγμα ολοένα και θα αυξάνεται, περιμένουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διαχείριση βάρους
Παχυσαρκία στα παιδιά
Παχυσαρκία - Πρόληψη
Weight management
Obesity in children
Obesity - Prevention

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.