Γνώσεις και αντιλήψεις διατροφής σε σχέση με φυτικές στερόλες και καρδιαγγειακά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Γνώσεις και αντιλήψεις διατροφής σε σχέση με φυτικές στερόλες και καρδιαγγειακά

Ρουμπάνης, Δημήτριος

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις γνώσεις και αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας όσον αφορά στη σχέση φυτικών στερολών και καρδιαγγειακών νοσημάτων λόγω του ότι υπάρχουν ελλειπή δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Μεθοδολογία: Η αποτίμηση των γνώσεων και αντιλήψεων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2007 - 2013 και απαντήθηκαν από 10000 άτομα του γενικού πληθυσμού με μόνο περιορισμό να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Οι περιοχές δειγματοληψίας ήταν: Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και νησιά του Αιγαίου. Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που έγινε με το πρόγραμμα SPSS, έδειξε πως υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γνώσεων και αντιλήψεων των ατόμων σχετικά με τη δράση των φυτικών στερολών σε συσχέτιση με ορισμένες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το φύλο, η ηλικία, η περιοχή διαμονής, η ύπαρξη καρδιαγγειακού κινδύνου και το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι συνδεδεμένα με τις θετικές απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα των φυτικών στερολών. Αντίθετα, φαίνεται πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο υπολοίπων μεταβλητών ( ύπαρξη ή όχι παχυσαρκίας και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου) και των απόψεων των συμμετεχόντων για τις φυτικές στερόλες. Συμπέρασμα: Υπάρχει ένα μέτριο επίπεδο γνώσεων στο γενικό πληθυσμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φυτικών στερολών, το οποίο όμως επιδέχεται βελτίωση. Στοχοποιημένη εκπαίδευση των ομάδων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Φυτοστερόλες
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Fytosterols

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-06-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)