Διατροφή εγκύου και ανάπτυξη νεογνού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφή εγκύου και ανάπτυξη νεογνού

Πρεβέντη, Φανή

Η περίοδος της εγκυμοσύνης καθώς και η ενδομήτρια ζωή για το βρέφος χαρακτηρίζονται από σημαντικές βιολογικές, αλλά και ψυχολογικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη μητέρα, όσο και το έμβρυο, καθώς και την αλληλεπίδραση αυτών με το άμεσο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά προοπτική μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 34 γυναίκες που κυοφορούσαν ένα έμβρυο και ολοκλήρωσαν τα 3 τρίμηνα της εγκυμοσύνης τους με επιτυχή έκβαση Η παρακολούθηση έλαβε χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και περιελάμβανε τρεις προγραμματισμένες συνεντεύξεις, μια για κάθε τρίμηνο της κύησης. Κατά τη εισαγωγή τους στη μελέτη, οι συμμετέχοντες (έγκυες γυναίκες και σύντροφοι), συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαμονής, ατομικό ιατρικό τους ιστορικό και τους δίνονταν οδηγίες για την καταγραφή τριών ανακλήσεων 24ώρου. Η αξιολόγηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών έδειξε ότι οι έγκυες καταναλώνουν στο σύνολό τους μικρότερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών από τις συνιστώμενες χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Ακόμη δεν παρουσιάζεται συσχέτιση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών με το ΔΜΣ και το ιστορικό άσθματος της μητέρας. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν φαίνεται να επιρεάζει το βάρος γέννησης. Το βάρος του νεογνού ελεγχώμενο για όλα τα χαρακτηριστικά του δείγματος φαίνεται να συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά μόνο με την αύξηση του βάρους της εγκύου κατά το δεύτερο τρίμηνο. Πολλά από τα ευρήματα της μελέτης αυτής είναι συνεπή με τη βιβλιογραφία. Η μελέτη συνεχίζεται κα η αύξηση του δείγματος πιθανώς να φανερώσει και άλλες συσχετίσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βρέφη - Ανάπτυξη
Εγκυμοσύνη - Διαιτολογικές απόψεις
Nutrition - In pregnancy
Infants - Growth

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.