Η θωράκιση των ελληνικών πόλεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η θωράκιση των ελληνικών πόλεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Πολυκρέτη, Νικολέττα
Βασσιούλα, Γεωργία

Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα επιβίωσης που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο θεωρητικός προβληματισμός σε σχέση με τη προκαταστροφική και μετακαταστροφική τρωτότητα και ο εντοπισμός των ανισοτήτων τρωτότητας στις δύο περιπτώσεις περιοχών μελέτης (Νάξος - Άρτα). Για την επίτευξη αυτού του στόχου ερμηνεύονται διεξοδικά οι φυσικές καταστροφές. Η σημασία της παραπάνω ερμηνείας είναι μεγάλη στα πλαίσια του στόχου μιας παγκόσμιας κοινωνίας που στον 20ο αιώνα θα υφίσταται λιγότερα πλήγματα από τα φυσικά καταστροφικά γεγονότα.Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο ενότητες, τη θεωρητική και την εμπειρική. Στη θεωρητική ενότητα αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών ενώ παράλληλα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στις ακαριαίες καταστροφές, σε εκείνες δηλαδή που αποτελούν τομή στο χρόνο. Τα σεισμικά και τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι εκείνα τα ακαριαία φυσικά φαινόμενα στα οποία εστιάζουμε την προσοχή μας επειδή αφορούν τον Ελληνικό χώρο και τις ειδικότερες μελέτες περίπτωσης που αναπτύσσονται στην εμπειρική ενότητα. Αναλύονται επίσης η Επικινδυνότητα, η Τρωτότητα και ο Κίνδυνος, ο σχεδιασμός αποκατάστασης και πώς επηρεάζει τη μελλοντική τρωτότητα ιδιαίτερα αναφερόμενος στις δυο περιπτώσεις μελέτης. Επίσης σε μεγάλο μέρος της θεωρητικής ενότητας αναλύονται τα συστατικά της τρωτότητας (έκθεση, αντίσταση, ελαστικότητα) και εξειδικεύεται η σημασία τους στις περιπτώσεις περιοχών μελέτης. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των φυσικών καταστροφών περιλαμβάνει την ερμηνεία τριών σχετικών αναλυτικών εννοιών, της Επικινδυνότητας, της Τρωτότητας και του Κινδύνου. Η επικινδυνότητα μπορεί να είναι πλημμυρική, κατολισθητική και τεκτονική ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το είδος του φυσικού φαινομένου. Η τρωτότητα αφορά τις μακροδομές και τις μικροδομές μιας κοινωνίας και ερμηνεύεται γενικά ως ο βαθμός ευαισθησίας τους απέναντι στις πιέσεις των ακραίων καταστροφικών γεγονότων. Ο κίνδυνος είναι μια έννοια που προκύπτει από τον συνδυασμό των δύο προηγουμένων. Αποτελεί λοιπόν μια σύνθετη έννοια και για την καλύτερη κατανόηση του η εργασία εμβαθύνει στις προσεγγίσεις εκτίμησης, αντίληψης και διαχείρισης του. Το εμπειρικό μέρος της μελέτης επικεντρώνεται σε θέματα τρωτότητας και κυρίως στην προϋπάρχουσα και την μετακαταστροφική τρωτότητα ως προϊόν της πορείας αποκατάστασης. Η προϋπάρχουσα τρωτότητα αφορά την πόλη της Άρτας η οποία σχετίζεται με το σεισμικό φυσικό κίνδυνο, ενώ τα χαρακτηριστικά του Δήμου της Νάξου αναλύθηκαν πριν και μετά το καταστροφικό φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας που τον έπληξε. Το νησί βρίσκεται τώρα στο στάδιο της αποκατάστασης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα
Θεομηνίες - Ελλάδα
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Νάξος
Natural disasters - Greece
Cities and towns - Greece - Arta (Nome)
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ελλάδα - Άρτα (Νομός)
Cities and towns - Greece - Cyclades (Nome) - Naxos

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.