Η επίδραση του υπερμαραθώνιου αγώνα "Σπάρταθλον 2003" στην ερυθροποίηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Η επίδραση του υπερμαραθώνιου αγώνα "Σπάρταθλον 2003" στην ερυθροποίηση

Χρήστου, Αλεξάνδρα

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μελετηθεί η επίδραση του υπερμαραθωνίου αγώνα «Σπάρταθλον» στην ερυθροποίηση, μέσω των αλλαγών που υφίστανται η ορμόνη ερυθροποιητίνη, ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το ποσοστό των δικτυοερυθροκυττάρων, ο αιματοκρίτης και η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης. Το αγώνισμα αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα υπεραντοχής στον κόσμο, λόγω της υψηλής έντασης και διάρκειας. Στην προοπτική αυτή μελέτη συμμετείχαν 18 μαραθωνοδρόμοι και των δυο φύλων, οι οποίοι τερμάτισαν στο χρονικό όριο των 36 ωρών. Πραγματοποιήθηκαν τρεις αιμοληψίες, την προηγούμενη μέρα, αμέσως μετά και 48 ώρες μετά των αγώνα.Μετά από την ανάλυση των δειγμάτων βρέθηκε: Ι) Ο αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη μείωση αμέσως μετά την άσκηση συγκριτικά με τον αριθμό πριν την άσκηση, ενώ μειώθηκαν σημαντικά 48 ώρες μετά σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν και αμέσως μετά την άσκηση (p-value = 0,000). ΙΙ) Η ερυθροποιητίνη και τα δικτυοερυθροκύτταρα αυξήθηκαν σημαντικά (p-value < 0,05) αμέσως μετά και 48 ώρες μετά την άσκηση. Η ερυθροποιητίνη μειώθηκε σημαντικά 48 ώρες μετά σε σχέση με αμέσως μετά την άσκηση, όχι όμως και τα δικτυοερυθροκύτταρα. ΙΙΙ) Μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της ερυθροποιητίνης και του ποσοστού δικτυοερυθροκυττάρων 48 ώρες μετά την άσκηση (συντελεστής συσχέτισης Spearman = 0,488, p-value = 0,040). ΙV) Ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των αντίστοιχων τιμών της ορμόνης και του αριθμού ερυθρών κυττάρων 30 λεπτά μετά την άσκηση (συντελεστής συσχέτισης Spearman = -0,707, p-value = 0,001) καθώς και 48 ώρες μετά την άσκηση (συντελεστής συσχέτισης Spearman = -0,664, p-value = 0,003). Τα ευρήματα αυτής της μελέτης συμφωνούν με ευρήματα προηγουμένων ερευνών ως προς τις αλλαγές των παραμέτρων που μελετήθηκαν. Όμως στη μελέτη αυτή, δε μπορούν όμως να διεξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο και τον βαθμό που ο υπερμαραθώνιος επιδρά στη διαδικασία της ερυθροποίησης. Για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων χρειάζεται μια μελλοντική μελέτη που θα εξετάζει μεγαλύτερο αριθμό παραμέτρων σχετικών με την ερυθροποίηση, σε μεγαλύτερο δείγμα και σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Erythropoiesis
Ερυθροποίηση
Marathon running
Μαραθώνιος δρόμος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)