Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Immigrants’ social integration through education
Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω της εκπαίδευσης

Ρουσάκη, Ελένη Δ.

Η Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, λόγω εσωτερικών αλλά και μιας σειράς διεθνών αλλαγών έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Από τότε η δημογραφική ανάπτυξη της χώρας οφείλεται, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, στην εισροή, από τρίτες χώρες, ξένων εργαζόμενων και των οικογενειών τους. Την μέχρι τώρα ελληνική μεταναστευτική πολιτική όμως, χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό, η απουσία μέτρων για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αλλοδαπών. Οι υπηρεσίες του κράτους λειτουργούν περισσότερο σε επίπεδο αστυνόμευσης και καταστολής και δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοινωνική πολιτική. Την τελευταία εικοσαετία επίσης, εμφανίζονται μαζικά, στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, παιδιά με γλώσσα και θρησκεία διαφορετικές από τις κυρίαρχες στον ελληνικό χώρο˙ και παρ’ ότι η εκπαίδευση ασκεί καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ενσωμάτωσης των παλιννοστούντων και μεταναστών, η μέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική για τους αλλοδαπούς εγγράφεται στη λογική της αφομοίωσης και στην απουσία διασφάλισης της πολιτιστικής ετερότητας. Παρά τα όσα αναφέραμε, στο πλαίσιο της πτυχιακής μελέτης έγινε έρευνα σε σχολεία της Αττικής και το αποτέλεσμα αυτής έδειξε πως οι αλλοδαποί μαθητές έχουν πετύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ενσωμάτωσης, παρά τις δυσκολίες που συναντούν. Ωστόσο εκτιμούν πως είναι επιτακτική η ανάγκη της λήψης μέτρων τα οποία θα εξαλείψουν τη διακριτική σε βάρος τους μεταχείριση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κοινωνική ενσωμάτωση
Μετανάστες - Ελλάδα
Social integration
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελλάδα
Immigrants - Greece
Multicultural education - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-04-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.