Η συμβολή της ενημέρωσης στη βιώσιμη ανάπτυξη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η συμβολή της ενημέρωσης στη βιώσιμη ανάπτυξη

Δανιηλίδου, Χρυσούλα

Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της «βιώσιμης» κατανάλωσης και της συμβολής της ενημέρωσης στη «βιώσιμη» κατανάλωση. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων 148 καταναλωτών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και την εκτίμηση παλινδρομήσεων με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε ενότητες ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες είναι: (i) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, (ii) οι οικονομικές μεταβλητές, (iii) η προηγούμενη εμπειρία και οι συνήθειες στην πράσινη κατανάλωση στους τομείς της ενέργειας, της ανακύκλωσης και των βιολογικών προϊόντων, (iv) οι μεταβλητές που σχετίζονται με το ενδιαφέρον και την πληροφόρηση των καταναλωτών για το περιβάλλον και (v) οι αξίες των καταναλωτών. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν «βιώσιμες» καταναλωτικές συνήθειες. Καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα γνωρίζουν περισσότερα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και χρησιμοποιούν λιγότερο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μορφωτικό επίπεδο δεν είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας για την «πράσινη» κατανάλωση, αλλά είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας για τη γνώση των καταναλωτών περί Α.Π.Ε. και για τη πρόθεση για πληροφόρηση για την «πράσινη» κατανάλωση. Οι αξίες όπως ο αλτρουισμός είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες στη «βιώσιμη» κατανάλωση. Η συγκεκριμένη ανάλυση εστιάζεται στην πληροφόρηση, επειδή αναμένεται ότι η πληροφόρηση στη «βιώσιμη» κατανάλωση θα ενεργοποιήσει τους ανθρώπους να είναι περισσότερο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Consumer behavior
Green products
Βιολογικά προϊόντα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)