Κατασκευή χαρτών μακροσεισμικών αποτελεσμάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κατασκευή χαρτών μακροσεισμικών αποτελεσμάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Κεσκιλίδης, Αλέξανδρος
Παπούλια, Μαρία

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η επεξεργασία μακροσεισμικών δεδομένων και η κατασκευή χαρτών γεωγραφικής κατανομής των Μακροσεισμικών εντάσεων στην Ελλάδα, για τη χρονική περίοδο 1953-2004 με εναλλακτικές τεχνικές κατασκευής και απεικόνισης, χρησιμοποιώντας τεχνικές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμη η κατασκευή χαρτών για τις πλέον σεισμογενείς περιοχές τις χώρας, τη περιοχή της Κεφαλονιάς και τη Κρήτη, προκειμένου να γίνει μια πιο λεπτομερής μελέτη των σεισμικών εντάσεων σε αυτές τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα όρια του Ελληνικού Τόξου. Για την εργασία αυτή, τα δεδομένα από τους σεισμούς του 1953 ως το 2004 παραχωρήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την κατασκευή των χαρτών βασίζεται στο ψηφιδωτό μοντέλο χωρικών δεδομένων. Επίσης, για τη κατασκευή των χαρτών επιλέχτηκε να απεικονιστούν οι μέσες τιμές σεισμικής έντασης καθώς και οι μέγιστες τιμές σεισμικής έντασης. Σκοπός ήταν η μελέτη των μεταβολών που προκύπτουν ανάλογα με το αν απεικονίζεται η μέση τιμή ή η μέγιστη και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Από τη κατασκευή των χαρτών , παρατηρήθηκε ότι οι υψηλότερες σεισμικές εντάσεις σημειώνονται στη Κεφαλονιά, στα Χανιά, στη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Earthquakes - Geographical information systems
Σεισμολογία - Ελλάδα - Χάρτες
Seismology - Greece - Maps
Earthquakes - Greece - Maps
Σεισμοί - Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Σεισμοί - Ελλάδα - Χάρτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.