Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: επιχειρήσεις σε περιοχές του Νομού Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: επιχειρήσεις σε περιοχές του Νομού Αττικής

Κόκκαλη, Κωνσταντίνα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κατάσταση των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αστικές περιοχές του Νομού Αττικής, σύμφωνα με την εφαρμογή των τριών διαστάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική-κοινωνική-περιβαλλοντική). Για το σκοπό αυτό με τη χρησιμοποίηση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων βάσει πάντα των τριών διαστάσεων της Β.Α. Το δείγμα αφορούσε 41 επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν γεωγραφικά στις 5 περιοχές της Αττικής (Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφεια, Χαλκηδώνα) Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας ανά περιοχή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία από τις επιχειρήσεις σε ενέργειες και δαπάνες που θα τους εξασφαλίσουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, καθώς και θα προβάλλουν το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν, παρά για την προστασία του περιβάλλοντος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επιχειρήσεις - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
βιώσιμη ανάπτυξη
πόλεις
Επιχειρηματικότητα
Business enterprises - Greece - Attica (Nome)
Αειφορική ανάπτυξη
αστικές περιοχές
Sustainable development

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)