Θεατρικές δραστηριότητες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά κατά την τελευταία δεκαετία (2000–2010): Έρευνα και μελέτη περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Θεατρικές δραστηριότητες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά κατά την τελευταία δεκαετία (2000–2010): Έρευνα και μελέτη περιπτώσεων

Γασπαράτου Λεοντίτση, Δήμητρα

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στις θεατρικές δραστηριότητες των σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιάκατά την δεκαετία 2000 -2010. Η έρευνα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των θεατρικών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατά την περίοδο που προαναφέρεται με δύο τρόπους : 1.Με την καταγραφή των δραστηριοτήτων αυτών και 2.με τη μελέτη περιπτώσεων σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, που αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών σχετικά με το ρόλο του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η σημαντικότητα της θεατρικής αγωγής και τις θεατρικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει την καταγραφή του αρχειακού υλικού των θεατρικών δραστηριοτήτων των ετών 2000 –2010 των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ταευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε στο προαναφερθέν αρχειακό υλικό, τα οποία αναλύονται και σχολιάζονται ενδελεχώς. Το τέταρτοκαι τελευταίο μέρος περιλαμβάνει την καταγραφή τριών μελετών περίπτωσηςτων εξής σχολείων, του Γυμνασίου Καμινίων,του 2ουΓυμνασίου Κερατσινίου και τουΓυμνασίου και Λυκείου της ιδιωτικής σχολής του Πειραιά, Jeanne d’ Arc.Η μελέτη ολοκληρώνεται με προτάσεις οργάνωσης και εξεύρεσης λύσεων όσον αφορά στο μάθημα της θεατρικής Αγωγής και στη γενικότερη στήριξη της θεατρικής τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Theater - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Εκπαίδευση, Μέση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
Education, Secondary - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Θεατρικές δραστηριότητες
Θέατρο στην εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Drama in education - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Θέατρο - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.