Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων χώρων: εξειδίκευση σε ειδικές ευρωπαικές περιπτώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων χώρων: εξειδίκευση σε ειδικές ευρωπαικές περιπτώσεις

Νιφοράτος, Σταύρος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η σύγκριση τριών διαφορετικών περιπτώσεων μελέτης στα πλαίσια της διεθνής έννοιας της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του παράκτιου χώρου (Integrated Coastal Zone Management –ICZM), έχοντας ως απώτερο στόχο την επίτευξη μιας συγκεκριμένης πρότασης για τη μία εκ των τριών περιπτώσεων μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες περιπτώσεις μελέτης αφορούν Ευρωπαϊκές περιοχές (Royal Seaport Στοκχόλμης και λιμνοθάλασσα Aveiro Πορτογαλίας) ενώ η τρίτη βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο (Λιμνοθάλασσα Κουτάβου – Αργοστόλι Κεφαλονιάς). Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και μια ιστορική εξέλιξη για το πώς οδηγηθήκαμε στην σημερινή έννοια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του παράκτιου χώρου. Παράλληλα, αναλύεται τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Ελληνική νομοθεσία γύρω απ’ το παράκτιο μέτωπο με ταυτόχρονη παρουσίαση ευρωπαϊκών περιπτώσεων διαχείρισής του. Στα επόμενα κεφάλαια που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά η ιστορία, τα χαρακτηριστικά και εν γένει η φυσιογνωμία της εκάστοτε περιοχής μελέτης με τα αντίστοιχα σχέδια, μελέτες και έργα για τον παράκτιο χώρο που έχουν πραγματοποιηθεί στη καθεμία ξεχωριστά. Μέσω της ανάλυσης της φυσιογνωμίας καθεμίας απ’ τις τρείς περιπτώσεις μελέτης προέκυψαν ορισμένα βασικά συμπεράσματα, τα οποία και μας έδωσαν την δυνατότητα να δημιουργήσουμε στη συνέχεια πίνακες S.W.O.T. καταγράφοντας τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις ευκαιρίες και τις απειλές για κάθε μία περιοχή. Έτσι, καταλήγουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας όπου και παρουσιάζεται ένα σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του παράκτιου χώρου της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου και της ευρύτερης παραλιακής ζώνης της πόλης του Αργοστολίου στη Κεφαλονιά, βασιζόμενοι τόσο στην ανάλυση της ίδιας της περιοχής όσο και στην Ευρωπαϊκή εμπειρία που αποκτήθηκε απ’ τις περιοχές της Σουηδίας και της Πορτογαλίας. Το σχέδιο αυτό χωρίζεται σε τέσσερις (4) κεντρικούς άξονες, όπου κάθε άξονας περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα με τις αντίστοιχες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν τα μέτρα αυτά και να οδηγηθούμε έτσι στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση του παράκτιου χώρου της πόλης του Αργοστολίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ακτές - Σουηδία - Στοκχόλμη
Coasts - Portugal - Aveiro
Coastal zone management
Ακτές - Πορτογαλία - Αβέιρο
Integrated Coastal Zone Management (ICZM)
Coasts - Sweden - Stockholm
Διαχείριση παράκτιου χώρου
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου Χώρου
Ακτές - Ελλάδα - Κεφαλληνία (Νομός) - Αργοστόλι
Coasts - Greece - Kephallenia (Nome) - Argostoli

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.