Αλλαγές στη διαιτητική πρόσληψη και δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες: οι επιδράσεις ενός προγράμματος παρέμβασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αλλαγές στη διαιτητική πρόσληψη και δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες: οι επιδράσεις ενός προγράμματος παρέμβασης

Κωστέα, Σοφία

Σκοπός: Η διαιτητική πρόσληψη ορισμένων μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών αποτελεί μέρος της αιτιολογίας εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει αν ένα πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης πλούσιο σε γαλακτοκομικά προϊόντα, σε συνδυασμό με διατροφική επιμόρφωση, με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη της οστεοπόρωσης μπορεί να επιφέρει εξίσου σημαντικές αλλαγές σε δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου (διατροφικούς, ανθρωπομετρικούς και βιοχημικούς), ύστερα από διατροφική παρέμβαση διάρκειας 30 μηνών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σχεδιασμός: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης. Υλικά και Μέθοδοι: Ομοιογενές δείγμα 71 φαινομενικά υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών (ηλικίας 55-65 ετών) τυχαιοποιήθηκε σε 2 ομάδες: 1 ομάδα παρέμβασης(ΟΔ: n=36)- όπου δόθηκαν 1200 mg Ca+2 και 7,5 μg βιταμίνης D3 ημερησίως μέσω εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών (γάλα, γιαούρτι) με παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα διατροφής κάθε 15 μέρες- και 1 ομάδα ελέγχου(ΟΕ: n=35). Εκτιμήθηκαν αλλαγές στη διαιτητική πρόσληψη μακροθρεπτικών (ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ολικό λίπος, mufa, pufa, sfa), μικροθρεπτικών συστατικών (Ca+2, Mg+2 ,K+, Na+), καθώς και στη σύσταση της δίαιτας (διαιτ. χοληστερόλη, φυτ. ίνες, αλκοόλ, ισοδύν. φρούτων, λαχανικών γαλακτοκομικών, κρέατος). Ακόμη, αξιολογήθηκαν ανθρωπομετρικοί δείκτες (ΣΒ, δερματοπτυχές- TSF, MAMC-, περιφέρεια μέσης, περιφέρεια ισχίων, % λίπος σώματος, συστολική- διαστολική Α.Π) και ελέγχθηκαν αλλαγές στο λιπιδαιμικό προφίλ και στα επίπεδα γλυκόζης αίματος. Μετρήσεις των παραπάνω δεικτών έγιναν στους 12 και 30 μήνες παρέμβασης. Η αξιολόγηση της ελεγχόμενης υπόθεσης έγινε με τη χρήση της «Ανάλυσης Διακύμανσης Πολλαπλών Μετρήσεων». Αποτελέσματα: Στους 30 μήνες παρέμβασης η πρόσληψη ενέργειας ήταν υψηλότερη στην ΟΔ σε σύγκριση με την ΟΕ- με παράλληλα αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης (Ρ=0,007), τόσο στους 12 (Ρ=0,006), όσο και στους 30 μήνες και μείωση ολ. λίπους στους 12 μήνες (Ρ= 0,043). Ακόμη, παρατηρήθηκε στην ΟΔ αύξηση της πρόσληψης φυτ. ινών στους 30 μήνες, Ca+2, Mg+2 , K+ στους 12 και 30 μήνες(Ρ<0,005), καθώς και αύξηση της πρόσληψης ισοδυν. λαχανικών στους 30 μήνες (Ρ=0,005) και γαλακτοκομικών (Ρ<0,001) στους 12 και 30 μήνες. Επίσης, βρέθηκε μικρή αύξηση του ΣΒ στους 30 μήνες (Ρ=0,049). Τέλος, βρέθηκε μείωση της ολικής και LDL χοληστερόλης και των λόγων ολική/ ΗDL και LDL/ ΗDL και αύξηση της γλυκόζης αίματος (Ρ=0,008). Συμπέρασμα: Τα ευρήματα έδειξαν ότι μετά από πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης διάρκειας 30 μηνών σε φαινομενικά υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στις οποίες έγινε διατροφική παρέμβαση με χορήγηση εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών και παροχή διατροφικών οδηγιών, παρατηρήθηκαν ευνοϊκές μεταβολές σε ορισμένους διαιτητικούς και βιοχημικούς δείκτες, ωστόσο η επίδραση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου δεν ήταν ικανοιποιητική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιά - Ασθένειες
Women - Nutrition
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Γυναίκες - Διατροφή
Postmenopausal women
Heart - Diseases
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.