Ένας οδηγός εκτίμησης τρωτότητας των Μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ένας οδηγός εκτίμησης τρωτότητας των Μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

Βικάτου, Αικατερίνη

Η εκτίμηση τρωτότητας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διαχείρισης καταστροφών και είναι συνυφασμένη με τα διαφορετικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης. Τα πιο συνήθη αντικείμενα των ερευνών είναι τα μεμονωμένα άτομα, τα νοικοκυριά, τα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες ενώ μελέτες για επιχειρήσεις υφίστανται ήδη στο εξωτερικό αν και λίγες στον αριθμό. Το κενό των οδηγιών αυτοπροστασίας προς τις επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερο στη χώρα μας και στο απαραίτητο στάδιο της εκτίμησης τρωτότητας των επιχειρήσεων αναφέρεται το παρόν κείμενο. Ειδικότερα, αντικείμενο αποτελούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στον τομέα της μεταποίησης, όπου γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των χαρακτηριστικών τους και των στοιχείων που καθιστούν αυτές τρωτές στους φυσικούς κινδύνους (συγκεκριμένα στο σεισμό και στην ποτάμια πλημμύρα). Γενικά οι ΜΜΕ έχουν την τάση να υποφέρουν σε περίπτωση καταστροφής. Έχουν λιγότερα οικονομικά αποθέματα να αξιοποιήσουν, δεν διαθέτουν χωροθετική ευελιξία, δεν έχουν ασχοληθεί με σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και είναι σε μικρά ποσοστά ασφαλισμένες. Η πλειοψηφία των ΜΜΕ πλήττονται έμμεσα και απειλούνται με διακοπή της λειτουργίας τους αφού εξαρτώνται από την αποκατάσταση των δικτύων και των γραμμών ζωής, τις επισκευές του κτιρίου, την αντικατάσταση των πρώτων υλών και των αποθεμάτων και την επαναφορά των πελατών στο συνηθισμένο επίπεδο κατανάλωσης. Αφού αναλυθούν οι παράγοντες που συνιστούν και ενισχύουν την τρωτότητα των επιχειρήσεων έναντι σεισμού και ποτάμιας πλημμύρας, η αποκτηθείσα γνώση συγκεντρώνεται σε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις επιχειρήσεις με σκοπό την εκτίμηση από τον ιδιοκτήτη, της κατάστασης της επιχείρησής του και την έμμεση προτροπή του στη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας για την εξασφάλιση μιας ανθεκτικότερης επιχείρησης. Η πραγματοποίηση αλλαγών για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων - κυρίως των ΜΜΕ - να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο απαιτήσεων και κινήτρων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκτίμηση τρωτότητας
Επιχειρήσεις
Disaster management
Μικρομεσαίες - Ελλάδα
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
Vulnerability assessment

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.