Η φυσιογνωμία της πόλης της Χίου: οικονομία και κοινωνικά χαρακτηριστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η φυσιογνωμία της πόλης της Χίου: οικονομία και κοινωνικά χαρακτηριστικά

Πιταούλη, Ειρήνη

Η συγκεκριμένη εργασία διαπραγματεύεται τη φυσιογνωμία της πόλης της Χίου. Η Φυσιο¬γνωμία αφορά στη μοναδικότητα, στην ταυτότητα, ακόμα και στην προσωπικότητα ενός τόπου, όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανί¬ζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου του.Το αντικείμενο της έρευνας της παρούσας εργασία περιλαμβάνει τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της πόλης της Χίου. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει τη συλλογή ερωτηματολογίων από άτομα που κατοικούν στην πόλη της Χίου μόνιμα και προσωρινά. Μέσα από την έρευνα δόθηκαν τα ποσοστά και έγιναν οι ανάλογες συσχετίσεις. Επίσης πραγματοποιήθηκαν λογιστικές παλινδρομήσεις για το κατά πόσο η πόλη διατηρεί τη φυσιογνωμία της και την παραδοσιακή της ταυτότητα. Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι το νερό της πόλης που περιέχει μέσα υδράργυρο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Επιπλέον χρειάζονται βελτιώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, τη διασκέδαση και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσον αφορά τη σύνδεση της πόλης με άλλες περιοχές δεν επαρκεί και επομένως πρέπει να ληφθεί μέριμνα προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο μια πολύ σημαντική ενέργεια για την πόλη θα ήταν η ανάδειξη και η διατήρηση της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς, καθώς και η ανάπτυξη του τουρισμού σε συνδυασμό με ανταγωνιστικότερες τιμές συγκριτικά με την Τουρκία απέναντι.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χίος - Κοινωνική ζωή και έθιμα
Χίος (Ελλάδα)
Κοινωνική ζωή
Chios Island (Greece)
Chios - Social life and customs
Χίος
οικονομικές συνθήκες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.