Το εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων και η επίδραση στην απασχόληση: περίπτωση νομού Αττικής και νομού Ηρακλείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων και η επίδραση στην απασχόληση: περίπτωση νομού Αττικής και νομού Ηρακλείου

Μπογράκου, Άννα
Νικηφοράκη, Χρυσή

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα ασχολείται με το εκπαιδευτικό επίπεδο και την επίδραση που έχει στην απασχόληση. Περαιτέρω χρησιμοποιεί τα παραπάνω αποτελέσματα προκειμένου να αντιπαραβάλει τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν από τον νομό Αττικής σε αντιδιαστολή με αυτά του νομού Ηρακλείου. Αντικειμενικός σκοπός δεν είναι εξάλλου αποκλειστικά η καταγραφή των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με το πώς επηρεάζει η εκπαίδευση την αγορά εργασίας, αλλά και η αναλυτική τεκμηρίωση και ερμηνεία αυτών των σχέσεων έτσι ώστε να εξαχθούν γόνιμα συμπεράσματα και προτάσεις.Υπάρχουν αρκετοί λόγοι προκειμένου να ασχοληθεί κάποιος με το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικά. Η εκπαίδευση αποτελεί πράγματι πολυδιάστατο αγαθό, που πέρα από τις παιδαγωγικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επιδράσεις που ασκεί στα άτομα και στις κοινωνίες, έχει επίσης και σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Οι πλευρές αυτές δύναται να επηρεάσουν το εισόδημα, την ευημερία αλλά και τη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης σε ατομικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικά στις μέρες μας, όπου κυριαρχεί η τάση της παγκοσμιοποίησης των αγορών, τα κράτη που θα προσαρμοσθούν ταχύτερα στις επιβαλλόμενες τεχνολογικές και διαρθρωτικές αλλαγές αναμένεται ότι θα μπορέσουν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στο διεθνή στίβο και να δημιουργούν πλούτο.Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο ρόλος της εκπαίδευσης, ο έλεγχος, η χρηματοδότηση και η οργάνωση της οποίας παραμένει σε γενικές γραμμές στην αρμοδιότητα του κράτους, αναβαθμίζεται και όλο και περισσότεροι στρέφονται προς αυτήν θεωρώντας την ως εργαλείο επίτευξης και οικονομικών στόχων. Η εκπαίδευση καθίσταται όλο και περισσότερο επίκαιρο θέμα και πολλές χώρες έχουν αναλάβει θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα για να τα κάνουν περισσότερο αποτελεσματικά και κατάλληλα για τις σημερινές συνθήκες. Για να επιτελέσει ωστόσο αυτό τον ρόλο, η εκπαίδευση θα πρέπει να εμφανίζει υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι θετικές επιδράσεις που ασκεί η εκπαίδευση στη θέση των ατόμων θεωρούνται εξάλλου και ως δείκτες της επίδοσης της. Η εύκολη ενσωμάτωση λοιπόν των εξερχομένων από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας αποτελεί προφανώς δείκτη ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης η θετική συσχέτιση της εκπαίδευσης με την απασχόληση θεωρείται δείκτης ενός αποδοτικού εκπαιδευτικούς συστήματος και αποτελεί σαφή δείκτη για την χάραξη ανάλογης κρατικής εκπαιδευτικής και όχι μόνο πολιτικής.Με βάση τα παραπάνω ο στόχος αυτής της μελέτης είναι:• Η ανασκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας για τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.• Η διερεύνηση διαμέσου εμπειρικής προσέγγισης του εάν και κατά πόσο το μορφωτικό επίπεδο των νέων ατόμων επηρεάζει την επαγγελματική τους καριέρα.• Και τέλος, η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και η δημιουργία προϋποθέσεων για έρευνες στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Labor economics - Greece
Labor demand - Greece
Εργασία και εργαζόμενοι
Education - Greece
Αγορά εργασίας - Ελλάδα
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)